Oslo fengsel aktivitetsbygg

Oslo fengsel aktivitetsbygg

Oslo fengsel – aktivitetsbygg

Sted: Oslo
Prosjekttype: Offentlig bygg
Kostnadsramme inkl. brukerutstyr: 168,7 millioner kroner
Btoareal: 2.627 kvm
Byggherre: Statsbygg
Bruker: Oslo fengsel
Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør
Byggherreombud/SHA-koordinator: Byggadministrasjon
Arkitekt/Interiørarkitekt: Eileraas Arkitekter ved Gro Eileraas, Irene Sævik, Tom Sletner, Tarjei Berg Evensen
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult
Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIE, RIV og RIBr: Hjellnes Consult l RIAku: Brekke og Strand
Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Randem & Hübert, Rør: Bergersen VVS, Elektro: Komplett Elektro installasjon, Prefab beton gelementer: Loe Betongelementer, Spilemoduler og finerplater: Woodify, Riving: Norsk Gjenvinning, Peling: Grunnsikring, Murer/flisarb.: Mjøndalen Mur & Puss, Stålarb.: VARIA Constrution, Metallarb./Rekkverk, Trapper, utv./Kuppel fengselsmur: Castor Mekaniske, Blikkenslager: Franke Onsrud, Taktekking: Protan, Gulvlegger: Byggbelegg Elvestad, Malerarb.: AD Maler, Fugearb.: Øyan & Schie Fuging, Himlinger, himlingsplater: Acusto, Foldevegg: Saxi Produkter, Solavskjerming. HELLA Norge, Tredører: Swedoor, Ståldører: Rapp Pyrotec, Vinduer: SG Bøchmann, Brannsikring: Firesafe, Sportsgulv: Elverum Takservice, Låsmontør: Lås og sikring Prosjektnavn

Aktivitetsbygget er et fellesbygg for hele Oslo fengsel og skal gi aktiviseringstilbud for de innsatte i butikk, kjøkken samt klasseromsundervisning. I tillegg skal bygget gi mulighet for fysisk aktivitet for samtlige 392 innsatte.

– Hvis de innsatte soner under kummerlige forhold, står de enda verre rustet etter endt soning. De må behandles med respekt, og etter normalitetsprinsippet, for å gi dem en mulighet til å forbedre seg, fastslår prosjektleder Kristine Wangen i Statsbygg.

Føringer fra Riksantikvar
For det nye aktivitetsbygget har Riksantikvaren lagt føringer for fasadene som er utført i mørk gråbrun teglstein. Yttervegger er utført i bindingsverk med utvendig teglforblending. Overdekning over vinduer er i hovedsak utført i tegl. Bygget er i høyde tilpasset de laveste bygningene for å opprettholde siktlinjene. På luftebalkongen er veggfeltet over inngangen utført i flettverksmuring, og på hallens endevegger er enkelte kopp utstikkende for å danne et skyggespill i fasadene. Ventilasjonhettene på taket skal se ut som piper, og gangbruene skal stå rettvinklet på byggene med stramme linjer.

– Bygget er ikke påkostet, men det er et høyere krav til bestandighet og bygget skal tåle litt større trøkk enn et vanlig kontorbygg. Det er også naturligvis et høyere krav til sikkerhet i et slikt bygg enn et vanlig undervisnings- eller kontorbygg, forteller Wangen.

Logistikk
Prosjektleder Magnus Fladseth i Kruse Smith Entreprenør AS synes logistikken inn til fengselsområdet har gått tilnærmet smertefritt.

– Vi har vært innstilt på at trafik-ken inn og ut av området tar litt lenger tid enn normalt, og har smurt oss med litt mer tålmodighet. Det gjelder også for våre underentreprenører og leverandører som har vært forberedt på å vente fem minutter i stedet for ett. De ansatte i fengselet har vært veldig positive og lagt til rette for byggeprosjektet så godt som mulig, sier han.

– Det har vært utfordrende for Oslo fengsel å ha ca 50 personer daglig innenfor murene som normalt ikke hører til her, samt mange biler og varer som skal klareres og sjekkes både på vei inn og ut, innskyter Wangen.

I tillegg må alle som jobber her ha ren vandel – om det bare gjelder en varelevering, skal vedkommende være klarert av Politiet. Det er klarert over 830 eksterne arbeidere og funksjonærer og i tillegg kommer alle transporter og vareleveringer.

– Det har nok vært uvant for mange at det er forbudt med mobiltelefon på fengselets områder. Oslo fengsel har strukket seg langt og vært fleksible for å få det til å gå. Det har også vært transport av innsatte som går over tunet her hver dag, påpeker hun.

– Det har krevd litt mer tålmodighet og litt mer planlegging.

Trang byggeplass
Fladseth fremhever at de har vært påpasselige med å låse ned verktøy og sette tegninger i permer som låses i containere.

– Men prosjektet har vært såpass kompakt at vi hele tiden har hatt god kontroll, sier han og tilføyer at liten plass har vært den største utfordringen med bygg i alle retninger og full drift. Den største logistikkutfordringen var å få transportert de 22 meter lange SDT-elementene til taket i hallen gjennom inngangsportene til fengselet.

– Bygget er fundamentert på en kombinasjon av betong- og stålkjernepeler. Det er ca 20 meter til fjell under hele bygget. En bekk, Jarlebekken, som går i kulvert under ett av hjørnene i bygget, gjorde at vi måtte flytte en av pelene lenger ut, og forsterke kapasiteten med en bjelke, opplyser Fladseth.

En 120 meter lang plasstøpt fengselsmur med porter og aluminiumsboble som var en opsjon i kontrakten, ble løst inn, og er inkludert i totalentreprisen.

Flerbrukshallen
Flerbrukshallen med dobbel etasjehøyde utgjør omtrent halve byggets grunnflate, og den resterende del av bygningen er i to etasjer. Den er tilrettelagt for idrettslige aktiviteter, med baneoppmerking for ulike typer ballspill og nedsenkbare mål. Den skal også benyttes til kulturarrangementer med adgang for besøkende utenfra. Akustiske, ventilasjonstekniske og elektrotekniske løsninger er planlagt for ulik bruk. Nedsenkbar scenerigg er montert i taket, og lydanlegget er planlagt for konserter og forestillinger. Vinduenes form og plassering er tilpasset ventilasjonskanaler for diffus utblåsing i hele langveggen. De er utstyrt med doble motorstyrte gardiner med en halvtransparent duk for diffusering av lys og en tett duk for blending av hallen. Alle vegger i flerbrukshallen er kledd med ask, delvis finerplater og dels spiler i kombinasjon med lydabsorberende flater.

I første etasje ligger butikk og kjøkken med tilhørende birom, varemottak og kontorer. I 2. etasje ligger generelle undervisnings- og spesialrom for musikk, dans og drama. Rom for musikk og drama er spesielt utformet for tilpasning til lydtekniske krav.

Sluseforbindelser
Sluseforbindelser er stålkonstruksjoner med vegger og tak i strekkmetall, alt i galvanisert utførelse og materialet tas igjen i vegger og tak i luftebalkong for innsatte og i rekkverk trapper og ramper samt baldakin over varemottak.

Diplom
De to prosjektlederne er fornøyd med at det ikke har ikke vært noen fraværsskader under hele byggeperioden, og SHA-arbeidet har vært fulgt opp av alle aktører. Prosjektet fikk tildelt Statsbyggs diplom i juni i år for å ha utmerket seg med godt SHA-arbeid til inspirasjon og etterfølgelse.

Tekst: Anne-Beth Jensen
Foto: Tron Isaksen/Statsbygg

 


Flere prosjekter