Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo2022 annonserer dialogkonferanse for Jordal Amfi

Oslo2022 ønsker nå å samarbeide med leverandørmarkedet for å jobbe med innovative løsninger som kan gjøre nye Jordal Amfi til en moderne og fremtidsrettet ishockeyhall.

Adm direktør Eli Grimsby i Oslo2022. (Foto: Svanhild Blakstad)

Konseptet for OL i Norge er basert på at det skal bygges en ny ishockeyhall på Jordal med tilskuerplass til 5-6.000 personer. Byggeperioden er planlagt til 2017-2019, med forbehold om at statsgarantien kommer på plass i 2014.

– Vårt formål er å være en pådriver for et utviklingsarbeid som kan føre til at brukernes behov blir dekket og at kommunen får et kostnadseffektivt bygg. For å stimulere til utvikling av teknologi som kan løse behovet som Oslo2022 beskriver inviterer vi til en dialogkonferanse. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra dialogkonferansen vil Oslo2022 beslutte konkurranseform og veien videre, sier OL-direktør Eli Grimsby i Oslo2022.

Oslo2022 understreker at behovet for moderne ishaller ikke er unikt for Oslo eller OL-prosjektet. Behovet for tilsvarende løsninger kan være tilstede i store deler av Norges kommuner og utenfor landets grenser.

Jordal Amfi skal reetableres som en moderne og fleksibel topp- og breddeidrettsarena og samtidig føre arven fra 1952 videre. Hallen er i dag i bruk som hjemmearena for Vålerenga Ishockey og skal bli en fremtidsrettet arena med rasjonell drift i etterbruksfasen.

Bent Einar Nygren

Nye Jordal Amfi skal planlegges og bygges som et stedstilpasset og moderne bygg der tilgjengelighet, sikkerhet og tekniske løsninger skal kunne benyttes i flere tiår etter 2022. Det bør være en jordnær arkitektur med bærekraftige, innovative og nøkterne løsninger med minimum Breeam excellent standard.

Underlaget for konferansen er utarbeidet i et samarbeid mellom NHO/KS Regionale program for leverandørutvikling, VIF-Ishockey, Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund, Bymiljøetaten og Oslo2022. Prosjektet ledes av Simen Bakken og Bent Nygren i Oslo 2022.
Klikk her for mer info