Os Aktiv

I Os sentrum i Bjørnafjorden kommune har Stoltz Entreprenør ført opp et idretts- og aktivitetsbygg for Bjørnafjorden kommune.

Fakta

Sted: Os, Bjørnafjorden kommune

Prosjekttype: Nybygg, idretts- og aktivitetsbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 66 millioner

Bruttoareal: 4.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bjørnafjorden kommune

Totalentreprenør: Stoltz Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Teknisk Bureau

Arkitekt: Lund & Laastad Arkitekter

Landskapsarkitekt: Cowi

Rådgivere: RIB, RIG: Holst & Valen l RIBr, RIA, RIByfy: Cowi l RIV, RIE: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Stikning: Anko l Grunnarbeider: Dale Entreprenør l Peling, spunting: Fundamentering l Betongarbeid: Stoltz Entreprenør l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Stålkonstruksjoner: Bjarne Sælen l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: John Holvik l Solavskjerming: Vental l Beslag: Sigurd Opheim l Tømmer og fasade: 2 Hus l Utvending tømrerarbeid: Byhus l Innvendig tømrerarbeid: Innomhus l Maling og gulvbelegg: Malermester Torgersen l Rør, ventilasjon, elektro: Helle Elecon l SD-anlegg: Oneco l Sprinkler: Bravida l Heis: Ing Stein Knutsen l Kjøkken: Torsvik Innredning l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Sportsutstyr, sportsgulv: Unisport

Os Aktiv er prosjektert av LUND og LAASTAD arkitekter og er ført opp i en totalentreprise. LINK arkitektur laget forprosjektet. Bygget har fire etasjer og et samlet areal på 4.000 kvadratmeter. Kontraktssummen, uten merverdiavgift, er på cirka 66 millioner kroner. Byggestart var i november i 2018, og bygget skal overleveres i juni i år.

Peling og spunting

Prosjektleder Harald Einar Sundnes i Stoltz Entreprenør forteller at grunnforholdene har vært krevende, med behov for både spunting og peling.

– Grunnen består av leire med morene og store steiner og terrenget skråner ned mot Oselva. Vi spuntet i bakkant mot Os Ungdomsskole og på sidene. Bygget står på drøyt 150 peler, både betongpeler og stålkjernepeler som går 15-20 meter ned i grunnen, sier Sundnes.

Han sier at alle fag brukte BIM under byggingen.

Fire etasjer

De fire etasjene er kalt P, U, 1 og 2. I P ligger det et parkeringsanlegg. U rommer Ung Arena, musikkrom, rom for kunst og håndverk og tekniske rom for elektro og rør. I 1 ligger en flerbrukshall, trimrom, vestibyle og garderober. 2 rommer undervisningsrom og teknisk rom for ventilasjon.

Flerbrukshallen har sju meters høyde og rommer en volleyballbane, men kan selvfølgelig brukes til mange andre idretter. Gulvet er et kombielastisk sportsgulv. I den ene enden ligger en scene med lys og lydanlegg og et sceneteppe som kan dreies 360 grader. Scenen kan deles opp. Det er to trapperom og to heiser i bygget og den ene heisen har stopp ved scenen.

Sto puss og malmfuru

Sivilarkitekt og daglig leder Børje Sundt Laastad i LUND og LAASTAD arkitekter forteller at byggets arkitektoniske hovedgrep er satt av LINK arkitektur, som har stått for forprosjektet. LUND og LAASTAD arkitekter har vært prosjekterende.

– Vi har gjort noen mindre rokkeringer på noen funksjoner grunnet flomfare langs Oselva. Underetasje som tidligere var prosjektert til parkering er omgjort til Ung Arena, areal for ungdomsklubb. Bygget danner en definisjon av skoleplass og gir samtidig et realt overdekket uteareal kalt utehall, sier Laastad.

Kommunikasjonen i bygget er sentrert om to trappehus. Det er innganger på tre plan med hovedatkomst til idrettsdel fra skoleplass. Bygget er universelt tilgjengelig.

– De to nederste etasjene er pusset lys Sto Ventec fasade som gir et muralt utrykk, mens de øvre to etasjene er i stående rettkant trepanel i malmfuru. Dette er ubehandlet og vil med tiden patineres mot lys grå farge, sier Laastad.

Han sier at Os Aktiv er et komplekst bygg med tanke på funksjoner og støy mellom for eksempel idrettshall og underliggende musikkrom/øvingsrom.

– Det har vært krevende å oppnå krav til akustikk med tanke på byggets flerbruk og plassering av de ulike funksjoner opp mot hverandre, sier Laastad.

Stort takutbygg

Bygget ligger mellom Os Ungdomskule og Oselva i Os sentrum. Det er tilnærmet rektangulært med to buede hjørner. Mot sør har bygget et stort takutbygg og under taket er det en utehall.

Det er vanntett bunnplate av plasstøpt betong i parkeringskjelleren. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og stål. Dekkene er både i plasstøpt betong, plattendekker og hulldekker. Gulvet i flerbrukshallen bæres av 500 mm høye hulldekker. Taket bæres av q-dekker og er isolert og tekket med folie.

Første og andre etasje har sto-puss på fasaden. På tredje og fjerde etasje er det stående trekledning av malmfuru. Bygget har glassfasader ved hovedinngangen, på vestsiden og på nordsiden. Det er belegg på de fleste gulvene og terrasso i vestibyle og trappesjakter. Bygget har i stor grad faste vegger og systemhimlinger. I flerbrukshallen er det treullsplater med akustikkfelt i himling og spiler på vegger.

Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 350 millimeter i taket. Trykktesting viser en luftveksling på 0,5 per time.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme, basert på elkjel og overskuddsvarme fra eksisterende skole. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og DX kjøling i flerbrukshall.

Uteområdene omfatter treningspark, volleyballbane, basketballbane, sutu (en storskjerm man kan skyte baller på), lekeapparater og parkering.

Da byggeaktiviteten var på topp var 45 personer med. Os Aktiv er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter