Ormen Lange: Kraftig opptrapping av maskinparken

Tallet på anleggsmaskiner i forbindelse med Ormen Lange-utbyggingen på Aukra stiger dag for dag. Tallet på anleggsarbeidere som kommer til øya, trappes også opp. Prosjektsjef Gunnar Sørebø i Skanska sier til Byggeindustrien at de totalt vil ha behov for 86 større og mindre anleggsmaskiner for å gjøre sin del av kontrakten.

Sørebø har gitt oss følgende oversikt over behovet: Hjullastere: 7 stk, 20 100 tonn Trucks: 6 stk, 65 tonn Dumpere: 20 stk, 25 50 tonn Dozere: 5 stk, 25 65 tonn Gravemaskiner: 20 stk, 20 80 tonn Borvogner: 10 stk, 25 tonn Knuseverk: 4 stk Tunnelrigger: 3 stk Sprøyterigg: 1 stk Lastebiler: 18 stk, 18 kbm Ladebiler: 2 stk I tillegg kommer en rekke serviceutstyr, biler m v.