Orkangerporten

Natt til 1. mai 2019 gikk Prix-butikken på Nerøra i Orkanger opp i flammer. Derfor er Coop Nordvest, som eide butikken, svært fornøyd når man nå kan ta i bruk et helt nytt bygg. Her er det både blitt plass til en Coop Extra på bakkeplanet, samt 22 nye leiligheter som er i ferd med å bli tatt i bruk av fornøyde beboere like ved siden av.

Fakta

Sted: Orkanger

Prosjekttype: Bolig og næring (Leiligheter og butikk)

Bruttoareal: Næringsareal BTA 1.657 kvadratmeter/sum boligareal med garasje/boder BTA 2.459 kvadratmeter

Byggherre: Coop Nordvest SA

Hovedentreprenør: Consto Midt-Norge

Kontraktssum: 78,6 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt, reguleringsplan, ansvarlig søker:
Sporstøl arkitekter

Landskapsarkitekt: Sweco

Byggeledelse: Byggeledelse Norge – Orkdal

Rådgivere: RIB: Conplan l RIBFy: Norconsult l RIVA, RI Veg-
anlegg: Sweco l RIAku: Brekke & Strand l RIBr: Flo Brannsikring l RIV: KES-Teknikk l RIE: Vintervoll

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeid: Aunemo Utomhusanlegg l Gulvstøp/avretting: RS Gulv l Parkett: Norgesgulv l Glass/alu: H-fasader l Blikkenslagerarbeid: Olaf Hansen l Porter og branngardiner: Windsor l Heis: Lift-Tech l Branntetting: Firesafe l Betongelementer: ElementPartner l Treelementer: Kvatro l Malerarbeider: Malertjenester l Lås og beslag: Beslag-Consult l Elektro: Vintervoll l Fjernvarmeanlegg: Orkland Energi l Flis og belegg for butikk: Brødr. Olsen l Flis leiligheter: Bugge l Flisleverandør: FagFlis Trondheim l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Oppmåling: HM oppmåling l Taktekking: Membrantak l Rør- og sprinklerarbeid: Kjells VVS l Trapper/rekkverk: Rekkverk Spesialisten l Kjøkken og garderobe: Byggmakker Norema l Riving og miljøsanering: AF Decom 

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

En av disse er Solveig Bakken, som i tillegg til å være butikksjef på Extra-butikken også har kjøpt en av leilighetene i bygget. Hun er kjempefornøyd med den nye butikken, og sier at tilbakemeldingene fra kundene tyder på at det er de også.

– Vi hadde allerede hus like ved, men vi trives så godt her på Nerøra at da muligheten til å få noe mindre dukket opp var vi ikke i tvil, sier hun.

Spennende oppdrag

Byggherre har vært Coop Nordvest, Consto Midt-Norge AS har vært hovedentreprenør og arkitektjobben er gjort av Sporstøl Arkitekter.

Sporstøl holder til i Ulsteinvik på Sunnmøre, og arkitekt Ingvill Arhaug Bovill forteller at man har hatt et godt og langvarig samarbeid med utbyggeren Coop Nordvest.

– Det har vært spennende å jobbe med et kombinasjonsbygg som dette, forteller hun og sier at man har hatt mange prosjekt tidligere, men mest lokalt og i hovedsak butikkbygg når det gjelder Coop.

– Det har vært et godt samarbeid gjennom hele prosjektet, både med byggherren og med entreprenøren Consto Ålesund som var med i starten, og med Trondheimsavdelingen som tok det videre, sier hun.

Stein Godø, som har vært prosjektleder for Coop Nordvest, forteller at bygget totalt har et areal på 3.460 kvadratmeter, av dette er 1.788 kvadratmeter næringsarealer.

– Vi valgte å kombinere bolig og butikk ut fra analyser av behovet samt ut fra et ønske om god utnyttelse av tomta. Det ble jobbet lenge med å finne en god løsning både for boligdelen og for butikken, og også med det arkitektoniske uttrykket. For det siste måtte vi også ta hensyn til tomtens bæreevne, sier han.

Det er kanskje noe uvanlig at Coop har valgt å ta med en søndagsåpen avdeling for butikken, og Godø sier at det er en hard konkurransesituasjon i Orkanger som ligger bak dette.

Coop Nordvest eier for øvrig også tomten der den tidligere Prix-butikken sto før brannen. Foreløpig et man ikke i en prosess der man vurderer å selge, eller om man det vil være mulig å utvikle den i egen regi.

Verneverdig

Bygget har adresse Trondheimsveien 13, nær det verneverdige trehusmiljøet på Nerøra som av og til blir sammenlignet med Bakklandet i Trondheim. Det ligger også nær Orkanger sentrum, og begge disse forholdene har vært sentrale i arkitektens arbeid med prosjektet for at man skulle få et godt bygg som spiller på lag med nærområdene.

Man måtte rive eksisterende bygningsmasse, et tidligere verksted med bensinstasjon, for å få plass til et nybygg i tre etasjer, som er kombinasjonsbygg der første etasje i hovedsak er butikken med tilhørende personalrom, lager og varemottak. Boligene ligger i 2. og 3. etasje, med inngang fra 1. etasje med trapp og heis. Her er det også tilhørende garasjer og boder.

Leilighetene har individuelle innganger fra svalgang, med et stort, åpent oppholdsrom i 2. etasje. Dette danner et tun som ligger lunt til og med rikelig tilgang på sol gjennom hele dagen. Alle leilighetene har private uteplasser/balkonger som er orientert ved fra fellesrommet, og med utsikt i flere retninger.

For å ta hensyn til omgivelsene er bygget en god del mindre enn tillatt bebygd areal, og for å gli inn er det tatt grep for å ta ned volum og opplevelsen av dette.

Bygget

Asle Bjørnerås har vært prosjektleder for Consto Midt-Norge AS, og han forteller at bygget et oppført med plasstøpt fundamentering med gulv. Det er prefab betongvegger av typen sandwich og hulldekker til tak for butikken, med bæring av leiligheter på taket. Det er også brukt treelementer i tak og yttervegger for leilighetene. Dette er plassbygd innvendig.

– Når det gjelder det energimessige har butikken luftporter ved inngangen. I sosiale rom der er det panelovner mens leilighetene har vannbåren varmen i gulv og elektriske kabler i badegulvene, forteller Bjørnerås.

Han sier at det ikke har vært noen uhell eller skader underveis i byggingen.

– Når det gjelder koronapandemien gikk også det stort sett greit, selv om det ble noen utfordringer med personell, og litt forsinkelse for enkelte leveranser. Men gode rutiner i Consto, i tillegg til at vi fulgte retningslinjene fra regjeringen og FHI, bidro til å redusere disse problemene, sier han.

Også salget av leiligheter gikk bra, ved innflytting var 85 prosent solgt.

For første etasjer er det brukt to ulike hovedmaterialer og farger, også for å synliggjøre inngangene. Materialene er betong malt i mørke farger samt noen felt med naturlig betongoverflate og godt med glassfelt. Til slutt er det innrammet med lyst materiale, enten treverk eller plater med struktur.

Garasjene til leilighetene er også i treverk, med kombinasjonen av lyst og mørkt gir spenning og variasjon, men også et enkelt og stramt inntrykk.

Boligdelen i 2. og 3.etasje har en enkel hovedform, som også er brutt ned og får variasjon ved de inntrukne verandaene. De samme materialene fra første etasje er tatt med slik at hele bygget blir harmonisk i material og fargebruk. Variasjon og nedskalering blir også understreket med hovedtyngde på lyst treverk, med innslag av felt med mørkere kledning.

– Med disse grepene meiner vi dette er et bygg som spiller på lag med områdene omkring, slik at det blir et positivt innslag som kan være med på å styrke området i Orkanger, fremhever arkitekten.