Erik Dale

Orgkulnisasjongatur

Mange kjenner sikkert til Jan Erik Volds dikt fra 1969 der han lett raljerende endevendte ordet Kulturuke. NRK-opptaket fra Universitets aula er fortsatt en hit på Youtube.

Erik Dale

Kommunikasjon- og organisasjonsdirektør
Kruse Smith Entreprenør AS

Setter du sammen bokstavene over får du frem ordet organisasjonskultur. Jeg skal ikke herje, men tvert imot heie på dette ordet. Enkelt forklart handler organisasjonskultur om de normer, kommunikasjonsformer, tradisjoner og historier som eksisterer på alle arbeidsplasser. Organisasjonskultur er luften du puster i. Den er der, om du er den bevisst eller den bryr deg midt på ryggen. Og det siste er faktisk tilfelle mange steder. Man bryr seg ikke. Tenker ikke over det, eller later som om det ikke er viktig.

Min påstand er at ledere som ikke har en grunnleggende innsikt i egen organisasjonskultur, bedriver forretningskritisk risikosport. Det finnes mange eksempler eksponert i media om kultur på avveie. Avstraffelse med armhevelser i XXL og slaveavtaler i Espressohouse, og et NAV som fremstår som den femte statsmakt, er blant de mange eksemplene.

Men hos oss da? Hvordan står det til med organisasjonskulturen i bygg-og anleggsbransjen ? Jeg har vært så heldig å jobbe som «kultursjef» i Kruse Smith Entreprenør i 8 år. Som øverste ansvarlige for HR, Kommunikasjon og HMS er man faktisk det. I løpet av mine tre år som leder for kompetanseutvalget i EBA, gjorde jeg meg også noen kulturelle refleksjoner.

For å være litt tabloid; grovt sett har jeg observert og erfart to tydelige og svært motstridende hovedtrekk ved organisasjonskulturen i bygg- og anleggsbransjen. Det første trekket er det jeg vil kalle en maskulin kultur med menn (nødvendigvis) som stoler veldig på egen magefølelse og vurderingsevne. En kultur som er veldig glad i to streker under svaret på til dels svært komplekse spørsmål. Det andre hovedtrekket, er en kultur som virkelig ivrer etter å tenke nytt, utvikling og mangfold. En kultur som med en positiv uro jager nye muligheter med nysgjerrighet og entusiasme. Den siste versjonen har jeg heldigvis sett mest av.

«Cultur eats strategy for breakfast» er et begrepet som første gang ble lansert av økonomen og lederkonsulenten Peter Drucker allerede på 60-tallet. Det finnes knapt en strategipresentasjon uten at dette begrepet er nevnt. Mange vil si at det er brukt opp. Hovedårsaken til at sitatet er så kjent og hyppig distribuert er enkel; det er sant, helt sant at kulturer spiser strategier til frokost, middag og kvelds. Ikke bare det, de spytter dem ut igjen også. Som om ingenting har skjedd.

Så spørsmålet er, kjære leder, medarbeider, tillitsvalgt eller styremedlem; kjenner du kulturen din? Hva vet du om den og hva antar du? Er den sterk eller svak? Offensiv eller mer i forsvar? Intern eller eksternt orientert? Opptatt av å bevare eller prestere? Sunn eller usunn?

Så finnes det selvsagt ikke bare ett svar på dette. En kultur er sammensatt. Og den er som et isfjell. Det er noe du ser eller aner, og det der mye du ikke ser.

For hva former en kultur? Mye. Kommunikasjonsform, historie, mer eller mindre etablerte sannheter, verdier, normer og regler. Og ikke minst; mennesker med sine fabrikkinnstillinger og væremåter.

Kan man endre en kultur? Tja. Etter å ha jobbet innen fagområdet organisasjon og ledelse i 21 år, har jeg fått mer og mer respekt for ordet ENDRING. Det skjer ikke så ofte – faktisk svært sjelden, at vi mennesker endrer oss på en grunnleggende måte. Men justeringer og korreksjoner skjer, både titt og ofte. Og små justeringer kan få store og positive konsekvenser for en organisasjon eller bedrift.

Denne kronikken er den siste jeg gjør i som «kultursjef» i bygg- og anleggsbransjen. Det er med stort vemod, men samtidig med mye energi jeg har valgt å gå tilbake til egen konsulentvirksomhet, for blant annet å jobbe med nettopp; organisasjonskultur. Ikke for å endre, men for å bevisstgjøre og justere og utvikle.

Så får vi se når jeg møter meg selv i døra.