Organisasjonsrett sentralt i forhandlingene

Spørsmålet om organisasjonsretten kommer til å bli et stridsspørsmål i forhandlingene om ny hovedavtale mellom LO og NHO som startet tirsdag.

Et viktig tema for oss vil bli hvordan vi skal få opp andelen organiserte i Norge, både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi vil ha konkrete tiltak for å få flere organiserte, sier LO leder Gerd-Liv Valla. NHO-direktør Finn Bergesen sier seg enig i at det er en fordel med flest mulig organiserte på begge sider for å skape mest mulig ryddige forhold i arbeidslivet. Samtidig vil han at antallet organiserte i bedrifter med over 25 ansatte skal økes fra 10 til 20 prosent før de skal ha krav på tariffavtale. Dette er vi selvsagt rykende uenig i, sier Valla til NTB. Et annet viktig spørsmål blir om ansatte skal ha med seg sin tariffavtale når de kommer inn under en annen arbeidsgiverorganisasjon. Dette gjelder stadig flere arbeidstakere fordi offentlige foretak blir privatisert i større grad enn før. Mange får dårligere arbeidsvilkår. Vi må ha nye bestemmelser om hvilken avtale som skal gjelde, sier LO-lederen.