Mange yrkessjåfører har sett seg lei av lange køer ved Svinesund. Nå foreslår de at personbiler kan bruke den gamle broa, mens yrkessjåfører og pendlere bruker den nye. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB

Mange yrkessjåfører har sett seg lei av lange køer ved Svinesund. Nå foreslår de at personbiler kan bruke den gamle broa, mens yrkessjåfører og pendlere bruker den nye. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB

Organisasjoner vil at personbiler skal bruke den gamle Svinesundsbrua

I et brev til statsministeren foreslår organisasjoner at personbiler kan bruke den gamle Svinesundsbrua, mens nyttetrafikk og pendlere kan bruke den nye.

Årsaken er lange køer. Ifølge leder Erik Graarud i Lastebileierforbundet i Østfold taper lastebileierne fra 17 til 30 kroner per minutt de står i kø.

– Folk begynner å bli skikkelig utålmodig nå. Det er flere som har antydet at de ønsker å sperre Svinesundsbrua, parkere bilene og gå over. Det kommer til å bli totalt kaos, sier han til NRK.

Stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt sier til kanalen at de har stor forståelse for at yrkessjåfører opplever det utfordrende å stå i lang kø over grenseovergangene.

Han sier at politiet ser på løsninger som raskt kan komme på plass, særlig på Svinesund.