<p>Ordfører Siri Klokkerstuen og skytebas Ole Johnny Turvoll i YIT fyrte av salven som markerte at kraftverkprosjektet er igang.</p>Foto: YITFoto: YITFoto: YIT

Ordfører fyrte av salve da YIT markerte at byggingene av Løkjelsvatn kraftverk er igang

Nylig var det offisiell markering av byggingen av Løkjelsvatn kraftverk, med representanter til stede fra byggherren Sunnhordland Kraftlag, Etne kommune og YIT som er entreprenør.

Ordfører Siri Klokkerstuen i Etne fikk æren av å fyre av salven som markerte at prosjektet offisielt er i gang, skriver YIT i en pressemelding.

YIT startet arbeidene i oktober og torsdagens seanse markerer at prosjektet nå er i full drift. Løkjelsvatn kraftverk er en videreutvikling av eksisterende kraftanlegg og vil øke den totale kraftproduksjonen i Etnevassdraget med samme regulering som i dag.

Totalt skal det sprenges i underkant av 5 kilometer tunnel og det skal bygges en ny kraftstasjon inne i fjellet. Den nye kraftstasjonen vil få en installert effekt på 60 MW og vil produsere om lag 163 GWh i året, basert på et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatn og Litledalsvatn, skriver YIT.

Tomas Lindström er YITs prosjektleder og selskapet har 25 ansatte i sving på prosjektet. Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2021.

Vi er kommet godt i gang på Løkjelsvatn og nå er også tunneldriving i gang for fullt. Vi har god fremdrift og meget gode HMS-resultater. Æren for det, går til prosjektsjef tunnel Ola Kvammen, prosjektleder Tomas Lindström og alle de flinke folkene de har med seg på prosjektet, sier direktør Anlegg Stian Andreassen i YIT Norge.

Også Harri Kailasalo var til stede ved den offisielle markeringen av anleggsstarten. Kailasalo er konserndirektør for Anlegg i YIT-konsernet og ansvarlig for hele konsernets anleggsvirksomhet i Norden og Baltikum.

- Det er gledelig å registrere den gode starten vi har hatt på Løkjelsvatn. Det var også nyttig å få hilst på ledelsen og de prosjektansvarlige hos byggherren SKL. Jeg vil benytte anledningen til å takke SKL for tilliten de har vist oss ved å tildele oss dette oppdraget og for det gode samarbeidet vi har på prosjektet, sier Kailasalo.

- Vannkraft-prosjekter er et viktig satsingsområde for YIT og derfor er Løkjelsvatn-utbyggingen et viktig prosjekt, ikke bare for YIT Norge, men for hele konsernet, sier Kailasalo.