Administrrende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Optimistiske RIF-firmaer tross krevende marked

De rådgivende ingeniørene er positive til fremtiden, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Medlemsbedriftene tror på sterk vekst og planlegger å ansette nærmere 1.200 nye rådgivere i året som kommer, til tross for et krevende marked.

Oljeprisoppgang, Nasjonal Transportplan og ny optimisme i boligmarkedet bidrar til rekordhøye forventninger både når det gjelder forventede ordrereserver om 6 måneder og behovet for nyrekruttering hos RIF-firmaene.

Vil oppbemanne

Sterke satsinger på samferdsel og bærekraftig byutvikling er blant de fagområdene i tillegg til tradisjonelle byggfag som gjør at bransjen har et stort rekrutteringsbehov.

45 prosent av RIF-firmaene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene.

– I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i bransjen nesten doblet seg, fra 6.400 til 12.000 ansatte, sier administrrende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en pressemelding.

Ifølge estimater fra RIF har medlemsbedriftene planer om å ansette nærmere 1.200 personer i løpet av det neste året.

– Det er stor optimisme i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver. På ulike undersøkelser de siste årene ser vi også at de rådgivende ingeniørfirmaene har stor rekrutteringskraft både mot erfarne og nyutdannede ingeniører, sier Hansteen.

Optimisme

I 2012 startet foreningen med sine halvårlige konjunkturundersøkelser, og i siste undersøkelse peker nå mange av parameterne oppover. Både oljeprisoppgangen og det at bolignedturen ikke ble verre er med på å skape optimisme. Man fikk ikke den nedturen i boligmarkedet som mange fryktet, og innen planarbeid, som er knyttet til regulerings- og planleggingsfasen, er det nå mange prosjekter på gang.

– Vi har aldri målt så høye forventninger innenfor flere sektorer. Forventningene til ordrereserve om seks måneder er på rekordnivå, siden vi startet med undersøkelsen i 2012, sier Hansteen.

Spesielt ventes det vekst i ordrereservene innenfor sektorene samferdsel, olje og gass, samt bygg og miljø.

Imidlertid matcher ikke resultatene helt optimismen i bransjen.

- Vi har hatt en periode med økende optimisme de siste årene, men resultatmarginene har ikke fulgt etter for alle firmaene, og snittet er fremdeles for lavt i et krevende marked, sier Hansteen.