OPS-vegen åpnet

Samferdselsminister Torild Skogsholm åpnet fredag E39 mellom Klett og Bårdshaug i Sør-Trøndelag. Vegen er landets første Offentlig Privat Samarbeid-prosjekt og representerer således en milepæl i norsk samferdselshistorie.

Åpningen skjer to måneder før tiden på grunn av god fremdrift i byggearbeidene. 25 år OPS-prosjektet omfatter en total leveranser av vegstrekningen mellom Klett og Bårdshaug på 27 kilometer i en driftsperiode på 25 år. Strekningen består av den nybygde vegen mellom Øysand og Thamshamn på 22 kilometer og eksisterende veg mellom Klett og Øysand på 2,8 kilometer og Thamshamn og Bårdshaug på 2,2 kilometer. Denne vegen er oppgradert og inngår i driftsfasen sammen med den nye vegen. Arbeidene med veganlegget har pågått siden 22. april 2003. Gamle E39 er nedklassifisert til fylkesveg. Det er lagt vekt på at vegen skal fremstå som et helhetlig veganlegg med god kvalitet og estestikk. Den nye vegen har fartsgrense 80 km/t - og er fri for avkjørsler og kryss. Det er sju tunneler på strekningen som dekker 10,5 kilometer av strekningen. Det er også bygd fire større bruer med lengde opp til 210 meter. Det er bygd to kollektivterminaler i tilknytning til den nye E39. I tillegg er det bygd 14 kilometer lokalveg og 2,2 kilometer gang- og sykkelveg. Offentlig Privat Samarbeid OPS-kontrakten er inngått med Orkdalsvegen AS, som er et selskap eid av Skanska BOT AB (Sverige) og Laing Roads Ltd. (Storbritannia). Orkdalsvegen AS skal ha ansvaret for vegen i 25 år. Statens vegvesen gjennomfører tre prøveprosjekter etter en OPS-modell. OPS er Offentlig Privat Samarbeid, hvor Statens vegvesen som vegeier innegår en langsiktig avtale om bygging, finansiering og drift med en privat aktør. De to andre OPS-prosjektene er E39 Lyngdal Flekkefjord i Vest-Agder og E18 Grimstad Kristiansand i Aust-Agder.