Oprettholder vedtak om asfaltverk i Oslo

Plan- og bygningsetaten opprettholder tillatelsen til å opprette et midlertidig asfaltverk på Ormsundkaia i Oslo.

Det skriver etaten i en pressemelding torsdag.

Klagene på tillatelsen blir dermed oversendt til Fylkesmannen for endelig behandling, opplyses det i meldingen.

Plan- og bygningsetaten kan ut fra den foreliggende dokumentasjon verken se at asfaltverket bryter kravene i forurensningsforskriften kapittel 24 eller utgjør noen sikkerhetsrisiko, heter det i meldingen.

Etaten vil presisere at asfaltverket kun er godkjent for to år, slik at det ikke skal være til hinder for endring av fremtidig arealbruk.

– Vi har også endret vår beslutning om utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42 datert 10. juni i år, slik at asfaltverket kan ferdigstilles, uttaler plan- og bygningsetaten.