Forbundsekretær i Fellesforbundet Hege Espe og BNLs forhandlingsleder Siri Berg utveksler sine krav. Foto: Trond Joelson

Oppstart i tarifforhandlingene for byggeindustrien

Klokka 13.00 møttes Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet til forhandlingsstart for Overenskomsten for byggeindustrien.

Starten på forhandlingene for Overenskomsten for byggeindustrien ble markert med kravoverlevering mellom forhandlingsleder Siri Bergh fra BNL og Hege S. Espe fra Fellesforbundet på Majorstuen i dag.

Forhandlingene finner sted i BNLs lokaler i Middelthunsgate 27 (NHO-bygget). Forhandlingene for overenskomsten for byggeindustrien omfatter rundt 8000 årsverk.
– Vi er beredt på at forhandlingen kan bli krevende på grunn av den økonomiske situasjonen som også påvirker byggenæringen. Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Mange av bedriftene er hjørnestensbedrifter i sitt lokalmiljø. Derfor vil det være viktig med stramme økonomiske rammer, også for regulering av overenskomstenes minstelønnssatser, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.

BNLs forhandlingsdelegasjon
Erland Løkken, Bergene Holm
Roger Taaje, Moelven
Ingar Paulsberg, Natre
Tore Aasen, Spenncon
Åse Brøholdt, Glava
Kjersti- Lill Lund, Saint Gobain Byggevarer
Hanne Teien, Nobia

Fra administrasjonen i BNL
Siri Bergh, forhandlingsleder / direktør BNL
Thomas Scheen, advokat
Iwona Kilanowska, rådgiver
Jomar Talsnes Heggdal, rådgiver
Les BNLs krav her

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon
Hege S. Espe, Forbundsledelsen/Forhandlingsleder
Håkon Waastad Gillerhaugen, Forbundsstyret
Arild Stenberg, Tillitsvalgt Spenncon Verdal
Martin Fauchald, Klubbleder Moelven Limtre, Tariffrådet
Per-Arne Hansen, Hovedtillitsvalgt i Weber-Leca avd. Borge, Tariffrådet
Arvid Lie, Tillitsvalgt Forestia Braskereidfoss, Avdelingsleder FF avd. 647
Peter Quint, Klubbleder Alloc, Tariffrådet
Xander Bergsholm , Hovedtillitsvalgt i Glava, Avdelingsleder FF avd. 644, Tariffrådet
Roger Myklebust, Hovedtillitsvalgt i Nordan, Avdelingsleder i FF avd. 176, Tariffrådet
Knut Birger Andersen, Adm.

Les kravene her fra Fellesforbundet