Fra oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten. Foto: BNL

Oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten

Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet startet tirsdag arbeidet med å forhandle frem en ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Kravene fra begge parter ble utvekslet. Det er i utgangspunktet avsatt to dager til forhandlingene, melder BNL.