Oppstart for viktige veiprosjekt

Det blir oppstart for flere viktige veiprosjekt i Midt-Norge de kommende tre årene.

I Møre og Romsdal blir det oppstart for E136 Tresfjordbrua og Vågetunnelen i 2011. I Trøndelag-fylkene er E6-strekningene Senterveien - Tonstad og Harran - Nes bru klar for oppstart i 2010. Riksvei 715 Sluppen bru i Sør-Trøndelag får oppstart i 2012.

For Tresfjordbrua og Vågetunnelen, som er det største enkeltprosjektet i Møre og Romsdal den kommende veiplanperioden, kommer oppstartsmidlene ett år senere enn styret i bompengeselskapet hadde håpet på. Daglig leder Torgeir Stene i Tresfjordbrua AS sier til NTB at det likevel ser ut til at anbudsutlysingen kan skje i 2010 slik at alt er klart for oppstart av de fysiske arbeidene når 2011 nærmer seg.
Regionsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt er fornøyd med aktivitetsnivået i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. Hun sier at investeringene blir mer enn fordoblet på det fremtidige riksveinettet. I tillegg kommer en styrking av drift og vedlikehold kombinert med en forsterket satsing på gang- og sykkelveier.

- Dette gir et skikkelig løft for riksveiene i Midt-Norge, sier Brendskag Lied.