Arkivfoto: Ådne Homleid

Arkivfoto: Ådne Homleid

– Oppretthold aktiviteten i offentlige bygge- og anleggsprosjekter

Administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Heikki Eidsvoll Holmås, mener regjeringen må ha byggenæringen i mente når de 7. mars avslutter budsjettkonferansen på Klækken.

– Byggebransjen er motoren for å løse både klimakrise og strømkrise, samtidig som vi sikrer trygge jobber i Norges største fastlandsnæring, sier Holmås og mener regjeringen bør ha tre innspill fra foreningen liggende på bordet foran seg når de oppsummerer budsjettkonferansen.

– Man må opprettholde aktiviteten i offentlige bygge- og anleggsprosjekter. Når boligsalget faller, må stat og kommune kjenne sin besøkelsestid og gjennomføre samfunnsnyttige investeringer og nødvendig vedlikehold av alt fra skoler og sykehus til vei og jernbane. Slik dekker vi samfunnets behov, samtidig som vi tar vare på kompetansen i næringen ved at bygningsarbeidere ikke blir arbeidsløse, sier Holmås i en melding til Byggeindustrien.

Heikki Eidsvoll Holmås
Heikki Eidsvoll Holmås

Videre viser Holmås til at offentlige innkjøp av bygg og anlegg må være i tråd med regjeringens klimamål.

– Byggenæringen ønsker å gå i klimapartnerskap for å oppfylle regjeringens mål om å kutte 55 prosent av Norges klimagassutslipp frem mot 2030. Da må alle offentlige anskaffelser av bygg og anlegg være i tråd med målet, og ikke slik næringen opplever, nemlig at miljøkrav droppes i tider med strammere budsjetter, sier han videre.

Han mener også at man må la energieffektivisering og sol løse energikrisen raskt.

– Energikommisjonen har slått fast at det er energieffektivisering og utbygging av solkraft på eksisterende bygninger som raskest og på minst kontroversiell måte kan skaffe til veie kraft som trengs for å få Norge ut av strømkrisen. Konkrete tilskudd til både offentlige og private kan få fart på oppgradering av både boliger og næringsbygg og gi sårt tiltrengt kraft, sier Holmås.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.