Opposisjonen ber om større ressurser til Økokrim

Ap, Sp og SV ber regjeringen sørge for at Økokrim får økte ressurser til å bekjempe hvitvasking. Justisministeren avviser kritikken.

Til Dagens Næringsliv sier Lene Vågslid, som er Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, at regjeringen har ansvaret og lenge har visst at Økokrim har for dårlig kapasitet.

– Vi forventer at regjeringen viser at de mener det samme. Når det jobber 500 ansatte i DNB med antihvitvasking og 19 i Økokrim, er det klart det byr på problemer, sier Vågslid.

Kritikken kommer etter at DN omtalte en intern rapport der det kommer fram at Økokrim- avdelingen Enhet for finansiell etterretning (EFE) blant annet stanser få mistenkelige transaksjoner.

Ap-representanten støttes av både Jan Bøhler og Petter Eide, justispolitiske talspersoner for henholdsvis Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er ikke enig i kritikken fra opposisjonen.

– Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet, som i Stortinget i årevis har ropt på mer ressurser til politiet lokalt, nå roper på det motsatte, sier hun.

Mæland viser til at Økokrim både får mer penger og har flere ansatte enn da regjeringen tiltrådte.