Opplæringskonsulent

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon for anleggsbransjen og beslektet virksomhet. MEF har mer enn 2100 medlemsbedrifter rundt om i landet. MEF driver et utstrakt næringspolitisk arbeid, vi har en stor kurs- og skolevirksomhet, og gjennom Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) rekrutterer vi lærlinger til bedriftene.

Firma OKAB Møre og Romsdal / Maskinentreprenørenes Forbund
FylkeMøre og Romsdal
Søknadsfrist27.01.2020

Ledig stilling som opplæringskonsulent

Vil du jobbe med framtidas anleggsarbeidere? Vi søker ny opplæringskonsulent i Møre og Romsdal med kontorsted Molde.

Grunnet økt aktivitet søker vi opplæringskonsulent i 100 % stilling i OKAB Møre og Romsdal. Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene, gjennomføre kurs samt drive rekrutteringsarbeid for anleggsbransjen.

OKAB Møre og Romsdal har kontorsted i Molde og dekker Møre og Romsdal fylke, men har tett samarbeid med OKAB Trøndelag og MEF Region Midt.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
 • Tilrettelegge, gjennomføre og undervise på relevante kurs
 • Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
 • Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
 • Markedsføre fagene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har kjennskap til fagopplæring
 • Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning/arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
 • Erfaring fra undervisning, opplæring og informasjonsarbeid; – pedagogiske evner
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil.

For nærmere opplysninger kontakt daglig leder for OKAB Møre og Romsdal Espen Wicken på telefon: 911 64 135 eller e-post: espen.wicken@mef.no eller regionsjef Øyvind Bergset på telefon: 908 29 990 oyvind.bergset@mef.no

Se også våre nettsider www.okab.no

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent Møre og Romsdal» med CV og vitnemål sendes snarest og innen 27. januar 2020 til oyvind.bergset@mef.no