Opplæringskonsulent

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 26.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for 60 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler.

FirmaMEF - Maskinentreprenørenes Forbund
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist12.11.2014

OPPLÆRINGSKONSULENT – OKAB HORDALAND OG NORD ROGALAND

Til vårt opplæringskontor i Bergen søker vi en opplæringskonsulent i 100% stilling. Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene. OKAB HNR er godkjent i følgende fag: anleggsgartnerfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, kran og løfteoperasjonsfaget, veg- og anleggsfaget, asfaltfaget, fjell- og bergverksfaget, gjenvinningsoperatørfaget, landbruksmekanikerfaget og skogfaget.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
 • Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
 • Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
 • Markedsføre fagene
 • Tilrettelegge og gjennomføre relevante kurs

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har erfaring og god kjennskap til anleggsvirksomhet
 • Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning / arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
 • Har erfaring med undervisning og opplæring; – pedagogiske evner
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
 • Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Vår nye medarbeider vil jobbe med viktige og utfordrende rekrutteringsoppgaver for bransjen. Du vil inngå i et nettverk med hele 13 opplæringskontorer over hele landet.

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef MEF Paul Olaf Baraas på telefon: 906 22 087 eller daglig leder av OKAB Hordaland og Nord Rogaland Geir Boge på telefon: 915 75 287.

Se også våre nettsider www.mef.no eller www.okab.no.

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent» med CV og vitnemål sendes innen 12. november 2014 til firmapost@mef.no


Vis flere stillinger: