Oppkjøp for norske ledere

Det vil bli en økning i antall oppkjøp av hele eller deler av virksomheter i 2011. Nær åtte av ti sentrale ledere norske ledere planlegger oppkjøp eller salg i løpet av året. Norske ledere inntar dermed handle-toppen i Norden sammen med de svenske lederne. Industri og energi-sektorene er de mest attraktive bransjene for oppkjøp eller fusjoner i Norge i dag.

Det vil bli en økning i antall oppkjøp av hele eller deler av virksomheter i 2011. Nær åtte av ti sentrale ledere norske ledere planlegger oppkjøp eller salg i løpet av året. Norske ledere inntar dermed handle-toppen i Norden sammen med de svenske lederne. Industri og energi-sektorene er de mest attraktive bransjene for oppkjøp eller fusjoner i Norge i dag.

I tillegg til oppkjøp, har nær hver tredje norske leder planer om å selge ut deler av virksomheten. Det viser undersøkelsen "Competing for Growth" gjennomført av KPMG og mergermarket blant 100 sentrale nordiske ledere.

Mer enn tre av fire ledere forventer en fortsatt vekst i aktiviteten på fusjoner og oppkjøp i 2011, sammenliknet med 2010. Selv om aktiviteten var langt høyere da, enn i 2009. De nordiske lederne tror at det er i Sverige vi vil se den kraftigste veksten.

– Et av de store skiftende vi nå ser er at nordiske ledere mener at Kina vil bli den største oppkjøperen i 2011. I fjor var det de amerikanske selskapene som både var størst i antall oppkjøp og på totalsummen for handlene, fulgt av selskaper fra Storbritannia og Irland, sier partner Jonathan Farnell i KPMG. Han er ansvarlig for rapporten i Norge og for forretningsområdet transaksjoner og omstrukturering i selskapet.

Mens lederne tror at kinesiske selskaper vil handle i Norden, tror de at nordiske selskaper mest sannsynlig vil handle i Russland og i Samveldet av uavhengige stater, og med Tyskland som det nest mest attraktive markedet.

37 prosent av lederne mener selskaper med mye kapital vil være den viktigste enkeltårsaken til økt aktivitet, mens 35 prosent mener oppkjøpsfondenes aktivitet viktigst. Hver femte leder sier at salg av virksomhet som ikke er definert som kjernevirksomhet, vil være det viktigste.

– Nær halvparten av lederne mener at potensielle selgeres egne prisvurderinger er den viktigste grunnen til at mulige salg ikke skjer. Hindringene for salg er at selger vil ha for høy forventning til pris på det de ønsker å selge, mens 36 prosent mener at mangel på kapital er den viktigste hindringen, sier Farnell.

Oppkjøpsfondene vil bli mer aktive i år. 84 prosent av lederne forventer økt aktivitet både som kjøpere og selgere.

– Vi har hatt en kontinuerlig vekst i forespørsler fra oppkjøpsfond det siste året, som ønsker hjelp i oppkjøps- eller salgsprosesser. Ut fra hva de nordiske lederne nå sier bør de også i år få et meget aktivt år, spår Jonathan Farnell.

Selv om kjøpene blir flere forventer lederne at handlene blir mindre i sum. Nå forventer 66 prosent av lederne at de fleste transaksjonene vil være under 100 millioner euro. I fjor var det kun 44 prosent som trodde det samme.

– Eiere av mindre selskaper som har kommet seg velberget gjennom finanskrisen har nok fått en ekstra motivasjon for å selge og når oppkjøperne igjen tar kontakt er det nok en del som vil bruke muligheten til å realisere, sier Farnell.