Foto: Statens vegvesen

Oppgraderer Eggetunnelen på E6 i Steinkjer

Tunnelen skal utbedres for høyere sikkerhet, og er planlagt ferdig sommer 2016. 

Tunnelen skal oppgraderes for å fylle kravene til EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

- Det skal være minst like trygt å kjøre i tunnel som på resten av veinettet. Men brann og ulykker skjer, og det er viktig at tunnelene er utrustet slik at redningsmannskap kan jobbe effektivt og at bilister kan redde seg ut i en krisesituasjon, heter det i en melding på vegvesen.no.

Arbeidet utføres om natten, og Eggetunnelen vil være fra stengt enkelte netter fram til 1. desember. Nå foregår det en del forberedende arbeid i tunnel og med tekniske bygg, men det meste vil skje fra mars og fram til sommeren.

Det viktigste som skjer er kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag. Ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, og det blir nye ledelys og nødbelysning. Tekniske bygg skal også utvides, og dette arbeidet er i gang.

Det er One Nordic kraftmontasje som er entreprenør, og utbedring av Eggetunnelen er en del av samme kontrakt som utbedring av E6-tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal.

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.