Ill. Bymiljøetaten

Oppgraderer Bispegata i Oslo for 500 millioner kroner

Bystyret i Oslo har bevilget en kostnadsramme på 500 millioner kroner til å ruste opp Bispegata til kollektivgate.

Det skal etableres ny trikketrasé, nye holdeplasser, sykkelfelt og Oslo torg skal fornyes, skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Bymiljøetaten er byggherre, og starter arbeidet i januar 2019. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2020.

– Endelig kan vi starte på prosjektet. Trikketraséen i Dronning Eufemias gate ble ferdigstilt for noen år siden. Bispegata er delen som mangler for å koble Dronning Eufemias gate til traseen i Oslo gate. På grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S, har vi ventet med å starte arbeidet, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

– Vi er i full gang med å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by, og gjennomfører nå den største utbyggingen av kollektivtrafikken siden T-banen ble bygget etter krigen. Oppgraderingen av Bispegata er viktig for at byen skal kunne ta imot nye, universelt utformede trikker med kraftig økt kapasitet, og samtidig får vi oppgradert en viktig og mye brukt sykkelvei, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, i pressemeldingen.

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. I løpet av 2024 får Oslo 87 nye og moderne trikker. Utskiftningen krever at trikkeskinner og infrastruktur rustes opp, samtidig som gater og byrom skal fornyes. Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som i samarbeid med Sporveien og Vann- og avløpsetaten har fått ansvaret for å etablere kollektivgaten med ny trikketrasé som binder sammen Gamle Oslo med moderne Bjørvika.

I januar 2019 starter arbeidet med nye Bispegata opp. Deler av strekningen fundamenteres på stålkjernepeler, og pelingen sammen med støpning av betongplate, vil utgjøre en stor del av arbeidene det første året, skriver Bymiljøetaten. Når fundamentet er ferdig, kan trikkespor og holdeplasser bygges. Bispegata skal ferdigstilles innen utgangen av 2020, heter det i meldingen.

Ill. Bymiljøetaten