Oppgang i eksporten dro opp industriomsetningen

Industriomsetningen steg med 2,2 prosent fra første til andre kvartal. Veksten kom fra eksportmarkedet, der omsetningen økte med hele 7,8 prosent.

På hjemmemarkedet var det en liten nedgang på 0,5 prosent i samme periode, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var kjemiske råvarer som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 9,8 prosent. Metallvareindustrien bidro på sin side med en vekst på 7,4 prosent.

Dårligere gikk det med bygging av skip og oljeplattformer, og dessuten innen oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri, som bremset mest på oppgangen i industriomsetingen, ifølge SSB.