Sentralt i Kolbotn og med kulturhuset Kolben som nærmeste nabo, vil kommunen lyse ut et bolig- og svømmehallprosjekt i en kombinert salgs- og anskaffelsesmodell. Illustrasjon: Ola Roald AS

Oppegård tester ny modell for å bygge svømmehall  sammen med boligutbygger

For å håndtere fem byggeprosjekter for godt over milliarden, har Oppegård kommune etablert et eget prosjektkontor for å lose prosjektene i havn. De er også klare for å teste en ny gjennomføringsmodell i samarbeid med privat utbygger.

Prosjektsjef Alan Raouf leder et ny etablert prosjektkontor som skal ha ansvaret for fem store byggeprosjekter i Oppegård. Ett av prosjektene i prosjektkontorets portefølje er 72 nye omsorgsboliger som er under bygging i Kolbotn sentrum.

Prosjektsjef Alan Raouf har hektiske dager sammen med de andre ansatte i det nyetablerte prosjektkontoret til Oppegård kommune.

De kommende årene skal Oslos nabokommune bygge nye omsorgsboliger, to skoler, to idrettshaller og en svømmehall.

– Vi er nødt til å være fremoverlente og tenke innovasjon og nye gjennomføringsmodeller slik at vi kan få mest mulig igjen for pengene, sier Alan Raouf til Byggeindustrien.

Salg og anskaffelse
Blant annet har Raouf og prosjektkontoret nettopp fått grønt lys i kommunestyret til å utvikle den planlagte kommunale svømmehallen i samarbeid med en privat utbygger.

Prosjektet vil snart lyses ut i markedet, men de kommer ikke til å gå for en tradisjonell OPS-variant.

I stedet vil de teste ut det Raouf kaller en salgs- og anskaffelsesmodell.

– Kommunen eier to sentrale tomter på Kolbotn like ved kulturhuset Kolben som er regulert for henholdsvis 5.000 kvadratmeter med bolig og 4.000 kvadratmeter tjenesteyting. Disse tomtene er tenkt utnyttet til et felles bolig- og svømmehallprosjekt som vi ønsker å lyse ut i en kombinert salgs- og anskaffelse, sier han.

Oppegård har hentet inspirasjon fra Byutviklingsetaten i Oslo som har gjennomført en kombinert salgs- og anskaffelsesprosess tidligere, men det var ifølge Raouf et i langt mindre omfang enn det som er planlagt i Kolbotn sentrum.

Bare svømmehallen alene har en kostnadsramme på 284 millioner.

– Potensialet som ligger i salg av tomten og feltet for boliger, er stort. Når vi legger ut tomten for salg for boligutvikling, vil vi samtidig legge inn et krav om at utbygger også skaffer entreprenør som skal bygge svømmehallen. De vil stå fritt til å utvikle det kombinerte bolig- og svømmehallprosjektet i henhold til eksisterende rammer og reguleringer. Når det står ferdig, vil utbygger eie boligprosjektet og kommunen eie svømmehallen, forklarer Raouf.

Svømmehallen i Kolbotn sentrum er ikke de eneste byggeprosjektene som skal realiseres de kommende årene i Oppegård. Nylig kom anbudsdokumentene for nye Kolbotn skole ut på Doffin.

– Det er et prosjekt vi tror vil være aktuelt for mange større entreprenører. Kostnadsrammen for prosjektet er på 444 millioner kroner inklusiv moms, sier Raouf om prosjektet der det verneverdige hovedbygget fra 1920 skal rehabiliteres og moderniseres, samtidig som nye skolebygg og en idrettshall skal reises.

– Totalt er det cirka 10.000 kvadratmeter som skal bygges og rehabiliteres i en totalentreprise, sier Raouf.

Skole og idrettspark

I tillegg har Oppegård kommune planer om et stort nytt kombinert skole- og idrettshallprosjekt på Sofiemyr.

– I Sofiemyr-prosjektene er det vedtatt design, men de er på skissestadiet foreløpig. Der ser vi for oss en samspillmodell er vi henter inn en entreprenør som kan være med oss inn i en utviklingsfase. Disse prosjektene vil lyses ut for samspill i nærmeste fremtid, sier Raouf.

I tidligere politiske vedtak, så har man estimert en kostnad på rundt 236 millioner kroner for idrettshallen. Det er også innvilget 187 millioner for den nye ungdomsskolen, men siden kommunen ser prosjektet under ett vil en ny kostnadsramme legges frem for politisk behandling.

– Etter planen skal ungdomsskolen og idrettshallen stå klar i 2021, sier Raouf.