Illustrasjonsfoto.

Oppdragstørke i Rogaland - Stangeland Maskin går usikre måneder i møte

Stangeland Maskin har foreløpig klart seg uten permitteringer, men daglig leder Tommy Stangeland er høyst usikker på om de klarer å holde på alle ansatte over jul.

Onsdag kom nyheten om at markedet i Rogaland er så krevende at anleggsentreprenøren Risa AS har sendt permitteringsvarsel til 200 (40prosent) av sine ansatte.

Tommy Stangeland i Stangeland Maskin AS bekrefter at det er få oppdrag i markedet, og han erkjenner at det er høyst usikkert om de klarer å unngå permitteringer på nyåret.

– Vi avventer litt og ser. Vi registrerer at det permitteres rundt oss, men foreløpig klarer vi oss uten permitteringer, i hvert fall frem til over jul, sier Stangeland til Byggeindustrien.

– Det er ikke lenge til jul. Forventer dere permitteringer på nyåret?

–Vi vil selvfølgelig prøve å unngå permitteringer, og vi vil gjøre det vi kan for å ta litt mer kortsiktige oppdrag i påvente av at det kommer større samferdselsjobber ut i markedet, sier Stangeland.

Ekstra stille

Han påpeker at et alltid er litt mindre å gjøre på vinteren, men legger ikke skjul på at den pågående prosessen med å overføre veioppgaver fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune, og konkurransene som har blitt avlyst som en følge av dette, har gjort at markedet nå er ekstra stille.

– Når konkurranser blir stoppet og det har ikke kommet noe nytt, så blir det roligere og en overkapasitet i markedet. For vår del var det heller ikke spesielt heldig at Rogfast ble avlyst, sier Stangeland.

– Vil du beskrive situasjonen i markedet som kritisk?

– Det er i hvert fall ikke nok oppdrag ute i markedet. Det er lave priser og hard kamp om jobbene som kommer ut, fremhever Stangeland.

–Det høres ut som byggherrene nå burde prioritere å få ut prosjekter slik at de får utnyttet kapasiteten i markedet?

– Ja, nå er det mulig å få mye vei for pengene, svarer Stangeland.