Oppdal Innovasjonssenter

Foto: SIVADet nye innovasjonssenteret i fin vinterstemning. Foto: Byggekamera ConstoÅpne og lyse lokaler i første etasje. Foto: SIVAEn luftig mesaninetasje øverst i bygget. Foto: SIVA

Det er kommet mange nye næringsbygg på Oppdal de siste årene, men uten forkleinelse for de andre flotte nybyggene må det kunne sies at det nye innovasjonssenteret som bygges i regi av SIVA skiller seg ut. Ikke bare på grunn av en spennende og noe annerledes arkitektonisk utforming, men også fordi det er det eneste forretningsbygget med tårn, og det inneholder Norges høyeste klatrevegg.

Fakta

Sted: Oppdal

Prosjekttype: Næringsbygg

Bruttoareal: 4.900 kvadratmeter

Byggherre: SIVA Oppdal Eiendom

Hovedentreprenør: Consto Midt-Norge avd. LH-Bygg

Prosjektkostnad: 130 millioner kroner

Arkitektur-, landskap- og interiørprosjektering: Pir II

Byggherreombud: Advansia

Rådgivere: Ansvarlig søker og RIBfy: Pir II l RIB, RIVA og RIG: Multiconsult l RIBr og LARK: Rambøll l RIAku: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Bærekonstruksjon/prefab: Contiga l Grunnarbeid: Oppdal Maskinkompani l Rør og sanitær: Comfort Oppdal l Ventilasjon: URD Klima l Elektro: Kraftlaget Rise Elektro 1 l Flis: Norheim Natursten l Maling og belegg: Sverresborg l Himling: Modulvegger Trondheim l Lås og beslag: Abra Beslag l Solavskjerming: Kvint Blendex l Heis: Lift Tech l Glass: Straumsheim l Takelementer: Lett-Tak l Limtre takrammer: Splitkon l Rekkverk: PKS Industri l Byggevarer: Byggmakker Proff l Innvendig klatrevegg: Citywall l Betong: Betong Øst l Solceller: Solbes l Storkjøkken: Myhrvold l Stillas og utstyr: Ramirent l Oppmåling: Terratec l Brannbeskyttelse: Firesafe l Taktekking: Mestertak l Innvendig tømmer: EFC Norge l Parkett: Norgesgulv

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Både gjennom arkitekturen og materialvalg har bygget fått en egenart og et identitetsskapende uttrykk for lokalsamfunnet der de er plassert. Ifølge Vibeke Svendsen, som er seniorrådgiver innen eiendom hos byggherren SIVA var det en av initiativtakerne til bygget, Nasjonalparken Næringshage, som kom opp med ideen om å legge et klatretårn til bygget.

– Jeg tror det er viktig at når man skal bygge et innovasjonsbygg må man legge til rette for det som er aktivitetene i området der bygget er plassert, og at det ikke bare blir et standard kontorbygg. Og det har fått en god mottakelse, vi har ikke hørt noen negative kommentarer. Jeg tror dette blir et fint trekkplaster til bygget og stedet, sier hun. Foreløpig er ikke bygget helt fylt opp.

– Men det får vi neppe problem med. Vi er også interessert i å få inn de riktige leietakerne for at bygget skal fylle funksjonens som innovasjonssenter, sier hun.

Blant de leietakerne som er på plass fra starten er NTNU Campus, Nasjonalparken Næringshage i tillegg til representanter fra både nytt og etablert næringsliv. Innovasjonssenteret vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og en klatrehall formet som et 26 meter høyt fjell med Norges høyeste innendørs klatrevegg.

Annerledes jobb

Både Svendsen og Henrik Vågen, som er avdelingsleder hos totalentreprenæren Consto Midt-Norge, er meget fornøyd med resultatet når som bygget står ferdig, og synes at det er blitt et spennende bygg.

– For Consto ble dette en annerledes og krevende jobb, sier Vågen. Consto startet arbeider i oktober 2019, og fikk gjort ferdig grunnarbeidene gjennom vinteren. Så kom koronapandemien på nyåret, da arbeidet var inne i en kritisk fase.

– Men alt i alt har det gått bra, og selv om det ble utfordrende har vi klart å holde fremdriften i hele perioden, sier han. Han beskriver det som et bra prosjekt, med godt samarbeid med leverandører, arkitekt og byggherre.

– Vi har heller ikke hatt noen som helst skader i byggeperioden, og det er jo også alltid bra, sier han.

Langt og smalt

Det er blitt et langt og smalt bygg, 92 meter langt og 12 meter bredt, og bygget innen i et relativt trangt område med bebyggelse tett inn til.

– Transport og rigging på et så vidt trangt område er alltid krevende, og logistikken har vært en utfordring som krevde nøye planlegging. Mange tenker kanskje at på Oppdal er det luftig og god plass, men for dette prosjektet har det vært trangt, slik at det måtte bli nøye gjennomtenkt og planlagt. Og det har gått bra, selv om vi virkelig har hatt behov for all riggplassen vi har hatt. Vi har også sendt ut ukentlige oppdateringer til naboer om hva som skal skje fremover, og dialogen har vært god.

Bygget ligger tett inn mot riksvei 70 som går forbi med det nye bygget for Domus Oppdal på den andre siden, men trafikken her har ikke vært berørt. Derimot ble det nødvendig å stenge en av sidegatene forbi bygget for biltrafikk i hele byggeperioden, men man har klart å opprettholde gangtrafikken og vareleveringen der underveis.

Stor tyngde

Man fikk en utfordring ved at kjelleren på bygget ligger 2-3 meter under grunnvannstand, det har blant annet vært nødvendig å bruke grunnvannpumpe i hele byggetiden for å holde vannet unna.

– Dessuten måtte vi støpe en bunnplate med 90 centimeters tykkelse for å få vekt på bygget og hindre oppdrift. Bygget ligger også i et flomutsatt område, noe det har vært nødvendig å ta hensyn til helt fra prosjekteringen startet. Vi har også støpt en betongbrystning rundt hele bygget, helt opp til flomnivå for å hindre vanninntrengning ved en eventuell flom, forteller Vågen.

Selve hovedbygget er et stål/hulldekkebygg med trefasade. Det som kanskje gir mest inntrykk er imidlertid toppetasjen, som har støpt betongdekke mellom limtrerammer.

Som et puslespill

Også tårnet som er plassert midt på den ene langveggen av bygget er blitt en imponerende løsning, bygget av prefabrikkerte betong/sandwichelementer satt sammen nesten som et puslespill – og der alle brikkene er kommet på riktig sted.

Det er Contiga som har stått for denne delen av jobben.

– Noe slikt er nok aldri gjort før, det er en imponerende nyprøving, sier Vågen.

Som et lite utbygg på tårnet er det også blitt plass til en liten terrasse, før det hele avsluttes med en «nedoverbakke» som trekker tanken mot at Oppdal ikke minst er kjent for sine alpinanlegg.

– Det er vel dekning for å kalle bygget et signalbygg og et landemerke, som passer godt inn i miljøet på Oppdal, sier Vågan.

Energi fra taket

Taket er dekket med lett-takelementer.

Energimessig holder bygget energiklasse A, og noe som bidrar til dette er at den delen av taket som vender mot sør er dekket med solceller. Et annet tiltak er at man bruker reversible varmepumper desentralisert omkring i bygget.

– På denne måten for vi optimal gjenvinning og energiutnyttelse ut fra hvert enkelt areals behov, i stedet for å ha et sentralt anlegg for hele bygget.

Kreativ arkitektløsning

Arkitekt for bygget har vært Pir II, som har funnet løsninger med forankring i lokale byggeskikker. Ifølge faglig leder i Pir II, Katy Chada, er innholdet i bygget en helt unik synergi av aktører, samtidig som kombinasjonen av dette sammen med en lang og smal tomt har gitt utgangspunkt for utformingen av bygget. Dessuten har man hatt spesiell oppmerksomhet på samspillet mellom byrommet og bygningen. Utgangspunktet med bygget har vært at arkitekturen skal være inviterende og bidra til økt folkelig aktivitet i den nye gågata. Videre skal bygget spille videre på den eksisterende bebyggelsen og forsterke dagens sentrum.

For Pir II startet det med at man leverte ideskisser til Nasjonalparken Næringshage på slutten av 2016, og etter at man hadde vunnet oppdraget ble det lokale arkitektkontoret Troll Arkitekter invitert til å være med på å utvikle prosjektet.

Dette resulterte i konseptet «fjellet og låven», med en forholdvis lang og smal saltakbygning i tre etasjer sammen med det formgitte tårnet. Inspirasjonskildene har vært flere, blant annet hentet fra trønderlån, låver og annen tradisjonell gårdsbebyggelse der man kan se hvordan ulike funksjoner over tid er bygget på rekke og samlet under et felles tak.

Nasjonalparken Næringshage ønsket å utvikle den fysiske og praktiske samhandlingen med de øvrige leietakerne i bygget helt fra starten, og i brukerprosessen i regi av Pir II hadde man en tett dialog med Nasjonalparken Næringshage og de øvrige leietakerne.

Alle aktører har samarbeidet, slik at romflyten i bygget skal fungere for hver enkelt, og dermed gi en god synergi. Dette har man oppnådd, noe som speiles i utformingen av bygget.

– Bygget har et svært variert og komplekst program, noe som gir muligheten til å lage gode og spennende romforløp og sammenhenger. Konseptutvikling for arealer skjedde gjennom samskapning, der både klatretårnet, treningssenter,  NNH sine lokaler og butikken til VPG ble utviklet i tett dialog med klatreklubben, Spenst, NNH og VPG, fremhever Pir II.

Nasjonalparken Næringshage bestilte en prosess hos Pir II for utvikling av eget areal i Oppdal Innovasjonssenter med fokus på brukerinvolvering for å designe funksjonelle kontorlokaler som tilfredsstiller dagens behov, og samtidig kunne håndtere endringer ved å være fleksibelt og robust for nye funksjoner i fremtiden.

Markerer åpningen

I sin tid var det statsråd Linda Helleland som la ned grunnsteinen, og ifølge Vibeke Svendsen ønsker man også å få til en skikkelig og storstilt åpning av bygget, i alle fall innenfor de rammer smitteverntiltakene setter.

– Vi satser på at dette kan være mulig å gjøre noe med til sommeren, sier hun. 


Flere prosjekter