Operaen i Oslo gulner. Nå skal den utvendige marmoren analyseres og beskyttes. Arkivfoto.

Operaen gulner – nå skal marmoren analyseres og beskyttes

Selv om deler av den utvendige marmoren på operaen i Bjørvika er blitt gulbrun, frykter ikke Statsbygg at stein må byttes ut.

Det ble bråk da norsk stein ble vraket til fordel for italiensk marmor i 2005, og kritikerne fikk allerede i 2008 vann på mølla da den innvendige marmoren i bygget begynte å gulne.

Nå skal også den utvendige marmoren under lupen.

Statsbygg lyste mandag ut en konkurranse om tilstandsanalyse for den utvendige marmoren Operaen i Bjørvika.

Samtidig ber de om forslag til beskyttelse og vedlikehold av utendørs marmor i et langsiktig perspektiv. 

Det er først og fremst områder på taket som har fått en gulbrun farge.

– Det er ikke snakk om veldig store områder. Nede er det ganske fint, mens vi har sett noe flekkvis misfarging på taket. Hovedårsaken til at vi gjør dette nå er vi uansett skal gjøre en overflatebehandling av taket, og da ønsker vi samtidig også en grundig kartlegging av analyse for å vite at vi gjør det helt riktig, sier forvaltningssjef for operaen, Anett Andreassen i Statsbygg, til Byggeindustrien.

Hva det vil koste å ta vare på marmoren best mulig er noe tilstandsrapporten skal gi svar på, men Statsbygg anslår at kostnaden vil ligge på rundt en million kroner.

Skal utrede endringer i marmoren

Ifølge utlysningsdokumentene skal tilstandsanalysen utrede årsakene til visuelle og tekniske endringer i overflaten av marmoren på operabygget.

– Analysen skal danne grunnlaget for valg av egnet rengjøringsmetode for eksisterende overflatebelegg samt fremtidig beskyttelse, rengjøring og konserveringsmetode for marmoren, heter det i utlysningen.

Misfarging

Oppdraget omfatter kartlegging av dagens tilstand, forklaring av misfarging av marmoren samt utarbeidelse av et system for beskyttelse og framtidig vedlikehold av marmortaket.

– Målet med oppdraget er å velge/utvikle et godt system for beskyttelse og vedlikehold av utendørs marmor uten at selve marmoren skades/svekkes. Som et ledd i dette kan det være hensiktsmessig å se nærmere på restene av det tidligere belegget og steinoverflaten under, skriver Statsbygg i sin utlysning.

Frykter ikke at stein må byttes ut

Hege Njaa Aschim frykter ikke at stein må byttes ut på operaen. Foto: Statsbygg

Ifølge Statsbygg er det ikke fare for at store mengder stein må byttes ut som en følge av misfargingen.

– Nei, det frykter vi ikke. Dette handler ikke om utskiftning av stein, men om hvordan vi best mulig kan ta vare på den, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Byggeindustrien.

– Marmor er en organisk stein, og vi har tidligere sett på de innvendige steinene at den reagerer når den blir lagt i mørtel. Når vannet i mørtelen går ut via steinen, får den en gul, og i noen tilfeller brunlig, farge. Det kom tydelig frem innvendig i 2008, men i ettertid har vi har også sett at denne fargen fordamper og forsvinner med tiden, sier hun.

Vil bevare isbreuttrykket

– Hva med kritikerne som mente at dere av kvalitetshensyn burde valgt norsk fremfor utenlandsk stein i operaen, får de vann på mølla nå?

– Det er i tilfelle lettvint kritikk som ikke har en faglig begrunnelse. Vi har også en del norsk skifer på sidene av bygget som har gått i stykker og som er skiftet ut, så kvaliteten trenger vi ikke diskutere. Marmor er en organisk stein som lever litt og skifter karakter over tid. Det må vi regne med, men vi ønsker som sagt å opprettholde det spesielle isbreuttrykket den har, sier Aschim.

– Frykter dere at dette isbreuttrykket er i ferd med å forsvinne?

– Jeg står og ser ned på operaen nå, så nei, det er jeg ikke redd for.