Operaen får Norges største solcellepanel

Det nye operahuset i Oslo får Norges hittil største solcellepanel som skal integreres i en 450 kvadratmeter stor glassfasade på operaens sørside.

På denne måten skal operaen få miljøvennlig strøm. Operaen er med i EU-prosjektet ECO-culture som setter søkelyset på energieffektiv teknologi i kulturbygninger i Europa. I tillegg til det gigantiske solcellepanelet er målet med prosjektet at nye systemer skal hindre at det brukes mer lys, varme, ventilasjon og kjøling enn nødvendig.