Fra venstre: Bjørn Håkon Elgen Semb, Jan-Henry Hansen (adm.dir.), Gard Ytterdal Smoge, Andres Belda Revert, Vidar Stenseth, Sindre Evensen og Even Chiodera. Foto: Madeleine Delp Bergsjø.

OPAK øker staben med seks ansatte

Rådgivningsselskapet OPAK ansetter seks nye medarbeidere med oppstart i august.

OPAK styrker bedriften seks nyansatte i Oslo, fordelt på fem ulike avdelinger. Bjørn Håkon Elgen Semb går til avdeling Prosjektledelse Privat, Gard Ytterdal Smoge til Utredning og Analyse, Andres Belda Revert til Byggfaglig spesialrådgivning, Vidar Stenseth til Byggeledelse, Sindre Evensen til Eiendomsrådgivning og Even Chiodera til Utredning og Analyse.

– Vi har ansatt en bred palett med teamorienterte spesialister – alt fra en som har doktorgrad i betong til en som er nyutdannet fra NTNU. Det sier litt om spekteret, sier Jan-Henry Hansen, administrerende direktør i OPAK i en pressemelding.

Hittil i år har OPAK, med sine fagmiljøer i Oslo, Bergen og Trondheim, ansatt 20 nye medarbeidere.

– Bakgrunnen for nyansettelsene er en langsiktig strategi for å sikre riktig alders- og erfaringsfordeling i selskapet, og en solid og bærekraftig utvikling av fagmiljøene. Dessverre var det ingen kvinner blant de nyansatte denne måneden, men vi har et sterkt ønske om å jevne ut også kjønnsfordelingen i selskapet fremover, sier Hansen i meldingen.