Ønsker mer skole på byggeplass

Fylkesordfører Hildur Horn Øien ønsker at politikerne i Akershus ser nærmere på modellen Skole på byggeplass, med tanke på å utvide den til å omfatte flere fag med rekrutteringsproblemer.

Under et besøk hos Veidekke Entreprenør AS fikk Horn Øien og byråd for barn og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, orientering om prosjektet. Det innebærer at unge arbeidssøkere får full fagutdanning ute på byggeplass. Etter et år med yrkesfag, allmennfag og praksis er de klare for å begynne som lærlinger hos en av Entreprenørforeningens medlemsbedrifter. Slik er det blitt rekruttering i fag hvor det har vært så å si umulig å rekruttere lærlinger fra skoleverket. Dette gjelder særlig innen betong- og anleggsfagene. - Aetat, lærebedrifter, opplæringskontorer og videregående skoler vil være samarbeidspartnere i slike prosjekter. Siden de fleste større lærebedrifter og opplæringskontorer har virksomhet i både Oslo og Akershus, vil det være naturlig med en nært samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om et slikt tilbud, mener fylkesordføreren. Hun påpeker at byggenæringen må være forberedt på økt konkurranse fra utenlandske firmaer. - Bred kompetanse og dyktige fagarbeidere er nødvendig for å møte denne utfordringen, sier Horn Øien. - Hos Veidekke så vi gode eksempler på at det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid mellom tre fylkeskommuner (Akershus, Oslo og Buskerud), Aetat og privat næringsliv, sier fylkesordføreren. Bakgrunnen for besøket hos Veidekke var mangelen på læreplasser i bedrifter i Akershus og Oslo.