Illustrasjosnfoto: Madeleine Bergheim

Ønsker kandidater til Årets Bygg og Årets Anlegg 2020

Juryen er nå i full gang med å finne de beste kandidatene til kåringen av Årets Bygg og Årets Anlegg 2020. Send inn dine prosjekter nå for å være med i konkurransen.

Juryen har allerede en rekke gode kandidater på blokka, men for å få en bredest mulig representasjon av hva som er bygget i Norge gjennom 2020, ønsker juryleder Kari Sandberg enda flere kandidater inn til vurdering.

– Byggenæringen i Norge er stor og det ferdigstilles hvert eneste år en rekke flotte og samfunnsnyttige prosjekter rundt om i hele landet. Vi ønsker deltakelse fra de beste og viktigste prosjektene som ble ferdigstilt i løpet av fjoråret, og vi ønsker kandidater fra hele landet og innenfor alle kategorier, sier Sandberg.

Sandberg sier de har mange gode kandidater å se nærmere på, men regner med det også finnes flere prosjekter som burde være med i konkurransen, innen både bygg og anlegg.

Juryen har mulighet til å nominere tre til fem prosjekter i hver klasse, og har flere kriterier å ivareta i sine vurderinger av prosjektene.

– Dette er priser som skal ivareta helheten, og vi vurderer en rekke kriterier i juryarbeidet. Dette går på kvalitet i alle ledd, miljøaspektet og ikke minst HMS-arbeidet. Dessuten er det viktig at prosjektet tjener sin hensikt, sier jurylederen. Prosjektene som vinner frem, bør også være gjennomført som planlagt innenfor budsjett og tidsplan.

– Dessuten skal vinnerne være forbildeprosjekter med eksempler på god byggeskikk og arkitektur, sier Sandberg.

Send inn en kortfattet tekst merket med prosjektets navn og Årets Bygg eller Årets Anlegg 2020 innen 23. mars 2021 til: Kari Sandberg ksa@eba.no eller Arve Brekkhus ab@bygg.no (mobil: 901 34 888).

Juryen består av:
Kari Sandberg (EBA) (juryleder)
Per-Arne Horne (DiBK)
Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architechts)
Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk)
Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2020 blir kåret på Byggedagene 31. august-1. september 2021.