Ønsker ikke å begrense veksten på Gardermoen

Bare 15 prosent mener at videre utbygging av hovedflyplassen på Gardermoen bør begrenses av miljøhensyn. Motstanden er minst i Midt-Norge og Oslo.

Det viser en spørreundersøkelse foretatt av Norstat for NHO Luftfart. Undersøkelsen ble gjort i mai måned og omfatter et representativt utvalg på 1.000 personer over 18 år.

Undersøkelsen viser også at nordmenn ikke flyr med dårlig miljøsamvittighet. Bare ti prosent oppgir at de i «stor eller svært stor grad» har dårlig samvittighet for å fly.

– Undersøkelsen er et signal om at befolkningen har tillit til at luftfarten som næring klarer å håndtere miljøutfordringene. Dette er en tillit vi må forvalte med omhu, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Om lag 70 prosent av innenriksreisene er innom OSL, enten som start- og endepunkt eller som transferlufthavn. To av tre utenlandsreiser går over OSL på Gardermoen. Derfor er ny rullebane på Gardermoen like viktig for resten av Norge som for innbyggere i Oslo og omegn, sier Lothe.

I Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019 fremgår det at Regjeringen har fattet en prinsippbeslutning om at det skal båndlegges et areal for en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Det er ikke vedtatt at rullebanen skal bygges.

Trafikkprognosene viser at det blir behov for en tredje rullebane på Gardermoen i løpet av 15 år. Avinor har anbefalt en lokalisering øst for dagens lufthavn.