Lars Olsson i Veidekke klar til oppklistring. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Omskiltingen av Oslofjordforbindelsen i gang i Buskerud

Rv 23 Oslofjordforbindelsen har formelt vært E134 en stund allerede. Nå blir den også det i navnet i Buskerud -hvitt på grønt.

Natt til tirsdag startet driftsentreprenøren Veidekke jobben med å erstatte gamle rv. 23-skilt med nye E134-skilt langs hovedvegen mellom Kjellstad i Lier og Verpen i Hurum

I første omgang er det snakk om litt over ett hundre klistremerker som klebes over gamle rv. 23.skilt langs hovedvegen fra Kjellstad og fram til Oslofjordtunnelen.

Permanente E134-skilt på Buskerud-siden må vi vente på til en gang utpå nyåret 2019. Da skal også alle henvisningsskiltene på sidevegene skiftes ut.

Vedtaket om å omdøpe de om lag 45 kilometerne med riksvei 23 fra E18 i Lier til E6 ved Vassum i Akershus ble gjort for flere år siden.

Akershus tyvstartet omskiltingen for noen uker siden. Nå kommer Buskerud etter med klistremerker som settes opp denne og neste uke.

Om få dager kan vi altså fastslå at rv. 23, som ble åpnet 29. juni 2000, nå er gått helt over i historien.

Og nå går ikke E134 lenger mellom Drammen og Haugesund, men mellom Vassum i Frogn i Akershus og Karmøy utenfor Haugesund i Rogaland.