GOD UTVIKLING. Prosjektleder Jahn Kiønig (fra venstre) og eierne David Rostad og Rino Rostad er fornøyde med utviklingen i Probygg AS. Nå skal de rehabilitere Stjernebygget, samt bygge et nytt næringsbygg på Grålum der de selv er blant leietakerne.

Omsatte for 4,8 millioner i 2014 - i år kan entreprenøren bikke 200 millioner

Den ferske Sarpsborgs-entreprenøren Probygg AS forventer å passere 200 millioner kroner i omsetning i 2020. Et av de største prosjektene blir rehabiliteringen av det lokale Borregaard-landemerket Stjernebygget.

Probygg AS ble etablert i 2014. I dag har selskapet cirka 40 ansatte, og ordrereserven for 2020 tyder på at Probygg vil passere 200 millioner kroner i omsetning i år.

Det er et voldsomt sprang fra oppstartsåret i 2014 da omsetningen endte på beskjedne 4,8 millioner kroner.

– Målet har vært å vokse fort, men vi ønsker samtidig å bygge opp et stabilt og godt selskap, sier en av eierne i Probygg, David Rostad til Byggeindustrien.

I regnskapene for 2019 ligger entreprenøren an til å ende på en omsetning på rundt 82 millioner kroner med et resultat på cirka tre millioner kroner.

Ifølge Probygg har de rustet seg for vekst i 2020 med investeringer i kompetanse, noe som belaster resultatet direktre med rundt to millioner kroner.

Probygg-saken er hentet fra Byggeindustrien nummer 1 2020.

– Ordrereserven per 31.12.2019 er på cirka 160 millioner kroner, hvor noe går over i 2021. Men samtidig vil nye prosjekter komme høsten 2019 med oppstart da. Målsettingen for 2020 blir 200 millioner med resultatgrad på 10 prosent, opplyser økonomi- og regnskapsansvarlig Robert Torp.

Krevende, men kontrollert

Ifølge David Rostad har det vært krevende å vokse så raskt som de har gjort, men han undestreker at veksten ikke har vært ukontrollert.

– Det er krevende, men vi har jobbet hardt for å lykkes. Men det har vært utfordringer, blant annet har vi vært nødt til å bruke mye tid og krefter på å kjempe en sak i rettsapparatet mot en privat eier av enebolig som ikke betalte regningene sine. Det kostet, men vi vant fram på alle punkter, sier David Rostad.

– Vi har hele tiden skaffet oss folk med kompetanse før vi har tatt på oss oppdrag. Det er ikke oppdragene det skorter på, det er kompetente folk. Hiver du deg på masse oppdrag og står der uten folk, så kan det by på problemer, sier en av de andre eierne i selskapet, Rino Rostad.

Fusjonerte tre selskaper
Han legger til at en av fordelene til selskapet er at det er bygget opp etter en fusjon av tre tømrerselskaper.

– Grunnleggerne var tømrere med egne kundeporteføljer og vi hadde alle egne tømrere ansatt. Det gjorde at vi hadde 15-20 tømrere i selskapet vårt fra første dag. Det har vært en fordel for oss, sier han.

Men til tross for et solid fundament, har det ikke vært rett frem å starte ny bedrift.

For eierne var stram økonomi en utfordring i starten.

– De første månedene tok vi ikke ut lønn. Pengene som kom inn gikk med til å bygge opp kapitalen i bedriften. Det ble mye knekkebrød i den perioden, ler David Rostad.

– Hvis dere spiste knekkebrød i 2014, hva spiser dere nå?

– Nå har vi oppgradert til kornbrød, smiler han.

– Fra spøk til alvor: Nå har vi alle fall utbetalt lønn. Men vi har fortsatt ikke tatt ut utbytte, og vi sørger fortsatt for at pengene som kommer inn pløyes inn igjen i bedriften. Motivasjonen vår er å bygge opp en sunn bedrift og ikke hente ut kortsiktig profitt, sier Rino Rostad.

Rehabliterer og bygger ut Stjernebygget

Stjernebygget i Sarpsborg skal bygges om og bygges ut. Illustrasjon: SE Arkitekter

Et av de viktigste prosjektene i år blir rehabiliteringen av det lokale Borregaard-landemerket Stjernebygget.

– For oss er det ekstra morsomt å skulle rehabilitere «Stjernebygget». Det var her papirprodusenten Borregaard hadde sitt hovedkontor. Alle i vårt område vet hva dette bygget er og hva Borregaard har betydd for byen, sier David Rostad.

Stjernebygget ble satt opp i 1965, og det var frem til 2015 hovedkontoret til Borregaard. I 2019 ble bygget solgt til Vingulmark Eiendom.

I år skal bygget utvides og oppgraderes for å kunne huse 250 arbeidsplasser.

Rehabiliteringsprosjektet er på cirka 5.500 kvadratmeter, og spaden settes i jorda i februar-mars i år. Probyggs kontrakt er rett under 60 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

– Dette gjelder kun arbeider med fellesarealene. Kundetilpasninger fra leietakerne kommer i tillegg, sier David Rostad og forklarer at Stjernebygg-kontrakten har utviklet seg i en tyngre massivtre-retning underveis:

– Opprinnelig var det kun tilbygget i prosjektet som skulle føres opp i massivtre. Men da vi utarbeidet tilbudet for byggherren, foreslo vi å utføre alle yttervegger i prosjektet i massivtre. Vi så det ville være tidsbesparende. I tillegg vet vi at produktet er godt og det er miljøvennlig. Vi satser trolig på norskprodusert og kortreist materiale, sier DAvid Rostad.

Byggeperioden blir på ett år.

– Det eksisterende bygget skal rives ned helt til den bærende betongkonstruksjonen, og bare dekker og søyler vil stå igjen. Deretter blir det bygget opp igjen med vegger i massivtre og glass. Vi er i innspurten av prosjekteringsarbeidene nå, og er snart klare for å hente inn underentreprenører fortløpende, sier Probyggs prosjektleder Jahn Kiønig.

Bygger leiligheter i Moss

Stjernebygg-kontrakten er foreløpig den nest største i Probyggs kortvarige historie. Den største er en totalentreprise i Moss til 60 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

– Der bygger vi nå et boligbygg med 48 leiligheter. Dette er et tradisjonelt stål- og prefab-bygg, sier Rostad og forteller om hvordan selskapet fra begynnelsen har tatt på seg jobber som underentreprenør for å kunne bygge seg opp som en totalentreprenør.

– Det har vært en strategisk satsing fra vår side. Vi har bygd opp kompetanse internt gjennom å ta på oss oppdrag som underentreprenør på ulike prosjekter. Planen har hele tiden vært å lære nok til å bli en god og solid totalentreprenør med erfaring på alle områder. Der mener vi at vi er nå, sier David Rostad.

– Vi har blant annet montert to massivtreskoler for AF. Gjennom disse prosjektene fikk vi innblikk i den prosessen og hvor lang tid det tar. Dermed er det bare selve bestillingen av massivtreet som er nytt for oss når vi går løs på Stjernebygget. Men vi kjøper jo hele tiden inn andre typer produkter, så vi sitter jo med innkjøpskompetansen også, sier David Rostad.

Probygg AS er også i ferd med å bygge seg et nytt hovedkontor på Grålum. De skal være inne til desember 2020.