Områdeleder Bygg, anlegg og samferdsel

NGI er en uavhengig privat næringsdrivende stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, både for landbasert og offshore virksomhet. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og deltar sammen med dem i undervisning, veiledning av studenter og forskningsprosjekter. NGIs virksomhet er rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder.

Firma NGI - Norges Geotekniske Institutt
FylkeOslo
Søknadsfrist10.09.2015

Bygg, anlegg og samferdsel (BAS) er et av fire markedsområder på NGI. Vi søker ny områdeleder for BAS. Stillingen rapporterer til adm. direktør og er del av NGIs ledergruppe. Området har fire fagavdelinger med totalt om lag 55 medarbeidere.

Vi søker en leder som vil bidra til NGIs visjon om å være et ledende kompetansesenter innen geoteknisk forskning og rådgivning. Din jobb vil være å utvikle en ambisiøs og realistisk forretningsvisjon for markedsområdet med et betydelig element av forskning og utvikling. Videre å omskape den til gjennomførbar strategi. Du må også kunne handle på eget initiativ og få ting til å skje, og ta ansvar for resultater. Andre egenskaper vi ser etter:

 • Nettverksbygging
 • Personalutvikling
 • Innovasjon
 • Effektiv kommunikasjon og presentasjonsevne

Ansvarsområder:

 • Overordnet faglig og administrativt ansvar for daglig drift av markedsområdet
 • Lede området i henhold til NGIs gjeldende strategi og mål, verdier og lederprinsipper, etiske retningslinjer, kvalitetssystem og lover og regler.
 • Personalansvar for avdelingsledere og koordinatorer innen området.
 • Overordnet ansvar for FoU i området
 • Overordnet ansvar for koordinert markedsføring og markedsorientering.

Eksempler på oppgaver:

 • Holde kontakt med, og utvikle samarbeid med strategisk viktige kunder, samarbeidspartnere, leverandører og offentlige myndigheter innenfor området
 • Ansvarlig for markedsføring av området, skape resultater innenfor området og for NGI som helhet
 • Delta i NGIs øvre ledergruppe, bidra til utvikling av NGIs overordnede strategi og drive strategiarbeidet for eget område
 • Være et bindeledd mellom administrerende direktør og avdelingene
 • Samarbeide med leder for teknologiutvikling og innovasjon og bidra til å skape resultater innen det feltet.

Ønsket bakgrunn:

Vi ønsker en leder med bakgrunn innen våre kjernefag;

 • sivilingeniør eller PhD innen bygg – geoteknikk/ing.geologi.
 • 8-10 års relevant yrkeserfaring, hvorav 3-5 års ledererfaring.
 • Interesse og erfaring innen FoU-oppgaver og -behov er også viktig.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet medfører gode muligheter til personlig og faglig utvikling. NGI samarbeider nært med både norske og utenlandske oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Søk på stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Inger Kristine Tovslid

HR-sjef

Telefon

928 84 102

Lars Andresen

Adm. direktør

Telefon

922 99 863

Vis flere stillinger: