Her blir det skiftet stikkrenne på riksvei 3 noen kilometer nord for Alvdal i Innlandet fylke.
Her blir det skiftet stikkrenne på riksvei 3 noen kilometer nord for Alvdal i Innlandet fylke.

Omfattende utbedringsarbeider på riksvei 3

Mye arbeid er utført på riksvei 3 nordover i Østerdalen i år. Veien er som ny på enkelte strekninger, mens kritiske skader på veidekket er reparert andre steder.