Omfattende energiavtale Norge-Russland

Norge og Russland har inngått en omfattende avtale om energisamarbeid. I avtalen heter det også at begge land ser for seg en snarlig avtale om en maritim grenselinje i Barentshavet.

Avtalen ble inngått under statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk i Moskva mandag. Vi kjenner til Norges høye kvalitet i olje og gass-sektoren og ser fram til videre samarbeide, sa den russiske presidenten, Vladimir Putin til Kjell Magne Bondevik i Kreml i dag. Norske direkteinvesteringer til Russland er på 4 milliarder norske kroner, og handelen mellom de to landene har økt med 60 prosent, opplyste Bondevik som også ønsket russiske investeringer velkomne til Norge. Håper på samarbeid i Stockman-feltet Norge håper at Statoil og Hydro skal være med når konsesjonene for det enorme gassfeltet Stockman skal tildeles om ikke lenge. Jeg håper besøket ikke bare blir en symbolsk handling, men at det blir et varig samarbeid ut av besøket til statsminister Bondevik, sa den russiske statsministeren Mikhail Fradkov ved innledningen til møtet mellom de to statsministrene. Bondevik takket for en varm velkomst og ba sin russiske kollega på besøk til Norge. Gazprom, Statoil og Hydro Senere på dagen møttes representanter for energiselskapet Gazprom, Statoil og Norsk Hydro for å skrive under på en samarbeidsavtale. Sjefene fra de tre selskapene undertegnet et memorandum i de to statsministrenes nærvær. Vi bekreftet igjen det alvorlige potensialet for å gjøre bruk av den samlede erfaring til norske og russiske selskaper, sa Fradkov. Vi ser det som vår oppgave å skape fordelaktige forhold for kontakter på forretningsnivå. Avtalen om Stockman-feltet, et av verdens største naturgassfelt, inngås samtidig som selskapet fra store deler av verden kjemper om å få en tå med i utvinningen. De norske selskapene antas å ha en god utgangsposisjon når Gazprom skal gjøre sine valg i siste halvdel av året, sier en anonym representant for Norsk Hydro til nyhetsbyrået AFP. Norge og Russland undertegnet også en avtale om norsk bistand tilsvarende vel 6 millioner kroner til bygging av en skole i det terrorrammede Beslan, ifølge en representant for den norske ambassaden.