Leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management la frem resultatet for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, i 3. kvartal. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oljefondet fikk en avkastning på 174 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 174 milliarder kroner. Fondet taper på renteinvesteringene.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med 3,1 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringene var ned 0,3 prosent.

Resultatet til oljefondet, som Statens pensjonsfond utland er bedre kjent som, ble lagt fram fredag formiddag. Også denne gangen ble fondet slått av referanseindeksen som det måler seg mot, med 0,2 prosentpoeng.

Det var først og fremst de amerikanske aksjene som bidro til oljefondets vekst i tredje kvartal. I resten av verden var utviklingen svakere enn i USA.

– Den varierende utviklingen skyldes til dels ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer, sa leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (NBIM).

I løpet av tredje kvartal har kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene, noe som bidro til at fondets verdi ble redusert med 46 milliarder kroner. Oljefondet ble tilført 12 milliarder kroner i dette kvartalet.

Fondet hadde en verdi på 8.478 milliarder kroner ved utgangen av september. Av dette var 67,6 prosent investert i aksjer, 29,7 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i unotert eiendom.