Atle Berge i Ølen Betong Gruppen gikk til søksmål mot staten, men vant ikke frem. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ølen Betong tapte mot staten - norsk etterretning frikjent

Staten vant frem i den såkalte Ølen Betong-saken.

Oslo tingrett har frikjent staten i søksmålet fra Ølen Betong.

Atle Berge er selv på reisefot og har foreløpig ikke anledning til å kommentere dommen overfor Byggeindustrien, men til NRK opplyser betonggründeren at han antar de vil anke saken. 

– Det er også kommet til nye forhold, skriver han videre i meldingen til kanalen.

Han utdyper ikke overfor NRK hva dette innebærer.

Ølen Betongs advokat Per M. Ristvedt i Advokatfirmaet Schjødt er foreløpig ordknapp om dommen, men skriver i en e-post til Byggeindustrien at de vil vurdere anke.

Advokat Per Magne Ristvedt (til høyre) i samtale med Atle Berge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ølen Betong Gruppen AS og Ølen Betong LLC registrerer at Oslo tingrett har valgt ikke å holde staten ansvarlig for de økonomiske tapene som våre klienter mener oppstod på grunn av opptredenen fra PST og E-tjenesten. Sammen med våre klienter vil vi nå vurdere om dommen skal ankes, opplyser Ristvedt.

Ølen Betong Gruppen AS og Ølen Betong LLC må ifølge tingrettsdommen betale sakskostnader på 551.000 kroner til staten.

Krevde rundt 140 millioner kroner

Ølen Betong Gruppen krevde om lag 140 millioner kroner i erstatning etter påståtte vervingsforsøk fra norsk etterretning.

Firmaet gikk til sak fordi de mente at E-tjenesten og PST gjennomførte forsøk på å rekruttere ansatte i Murmansk som informanter.

Ølen Betong Gruppen mente det skadet virksomheten til selskapet i Murmansk.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning, og Atle Berge og en annen norsk ansatt ble senere utvist fra Russland i ti år.

Regjeringsadvokaten: - God og grundig dom

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (til høyre) håndhilser på Atle Berge i retten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, har bestridt at det er en sammenheng mellom den påståtte kontakten, innreiseforbudet og tapet som ble krevd dekket.

Nå har de altså fått medhold fra retten.

I en epost til Byggeindustrien skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted følgende om konklusjonen til Oslo tingrett:

– Vi tar til etterretning at staten har vunnet frem på alle punkter, på juss og faktum. Dommen er grundig og god. Det viktigste for oss, er at retten ut fra bevisførselen så tydelig slår fast at de norske tjenestene verken har handlet uaktsomt eller på noen måte kritikkverdig. Tvert imot understreker retten at de har opptrådt forsvarlig, og innenfor sitt lovpålagte og legitime samfunnsoppdrag. Det gjelder både E-tjenesten og PST. Dommen viser at det ikke har vært grunnlag for noen av de mange beskyldningene og spekulasjonene som har vært fremsatt mot tjenestene i denne saken, skriver Sejersted.

Ikke grunnlag for ansvar

I dommen heter det blant annet:

«Som det fremgår ovenfor har retten kommet til at det ikke er grunnlag for ansvar for E-tjenesten eller PST, verken objektivt eller på grunnlag av uaktsomhet.»

Mot slutten av dommen skriver dommeren følgende: 

 «Til sist vil retten peke på at det under enhver omstendighet ikke kan ha vært påregnelig for E-tjenesten at et etter alt å dømme normalt gjennomført møte med Berge skulle kunne få som konsekvens at selskapene han var daglig leder for flere år senere skulle lide tap i hundremillionersklassen».

Kjente navn på vitnelisten

Saken som gikk over fem dager den første uka i februar, har fått mye oppmerksomhet i norske medier.

På vitnelisten i saken var blant andre kjente navn som Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.