Hywind Tampen flytende vindturbin. Ill. Kværner

Ølen Betong med stor betongleveranse til Hywind Tampen-utbyggingen

Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til utbyggingsprosjektet Hywind Tampen av Kværner. Betongleveransen er på cirka 35.000 kubikkmeter betong over 16 måneder.

Det var 30. juni Ølen Betong signerte kontrakten med Kværner for betongleveranser til flytende betongstrukturer for verdens største flytende havvindpark. Leveransene vil foregå på Stord og Dommersnes i Vindafjord.

– Ølen Betong er en nasjonal aktør med lang erfaring på drift og levering til store onshore prosjekter for olje- og gassindustrien rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør at Ølen Betong er godt rustet for denne type leveranse, sier Erik Stormyr, prosjektleder i Kværner i en pressemelding.

Daglig leder Lars Norekvål i Ølen Betong er svært godt fornøyd med avtalen som har kommet i stand og ser frem til å gjennomføre et spennende prosjekt i samarbeid med Kværner.

Lars Norekvål

- Vi anser prosjektet som strategisk viktig for Ølen Betong med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for samfunnet. Samtidig er prosjektet både utfordrende og krevende å gjennomføre med drift 24/7 over 16 måneder, sier Norekvål i meldingen.

Hywind Tampen er verdens største flytende havvindpark. Dette er prosjekt som skal være et viktig bidrag for å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre tilsvarende årlige utslipp fra 100.000 personbiler.

Vindparken vil bestå av elleve vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. Vindmøllene monteres på flytende betongskrog. De åtte MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene som utgjør Snorre og Gullfaks.