Ølen Betong landet rekordavtale med Telenor

Ølen Betong AS har inngått rammeavtale med Telenor for levering av betong varer, og avtalen er også den største betongvare-kontrakten de har inngått.

Avtalen har en kontraktsperiode på tre år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. I en pressemelding skriver betongselskapet at kontrakten har en antatt verdi på cirka 60 millioner kroner.

Samarbeidet dekker leveranser innen ulike dimensjoner av trekkekummer.

Daglig leder Lars Norekvål og s algsleder Knut Magne Østenstad i Ølen Betong er svært fornøyd med avtalen som har kommet i stand, og ser frem til et godt samarbeid med Telenor og deres samarbeidspartnere.

- Vi er svært fornøyde med rammeavtalen med Telenor. Det er den største enkeltavtalen vi har inngått i Ølen Betong for betongvarer , sier Norekvål i pressemeldingen.

- Leveringen av trekkekummer med et så stort omfang over hele Norge, gir oss i betongvare avdelingen en ny og utfordrende jobb som vi ser frem til å starte opp med til høsten, sier Østenstad.

Seksjonsleder Pål Lafton i T elenor forteller at de er i gang med en storstilt modernisering der de ruller ut fiber, samt oppgraderer mobilnettet i hele Norge.

- Betongkummer spiller en viktig rolle i moderniseringen, og vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en landsdekkende rammeavtale for betongkummer, sier han.