Foto: Arnesen Betong

Ølen Betong kjøper Arnesen Betong

Ølen Betong er blitt enige med eierne av Arnesen Betong om å kjøpe alle aksjene i selskapet.

Arnesen Betong er en familieeid betongprodusent i Alta kjent for produksjon og transport av ferdigbetong i Finnmark.

- Som følge av en utvikling mot færre og større aktører, og generelt økte krav i markedet som gjør det vanskeligere å stå alene, ønsker eierne nå å bli del av en større sammenslutning, heter det i en felles pressemelding. Ølen Betong som er en del av Nordic Concrete Group, er allerede representert i Nord-Norge og satser nå videre i Nord.

- For Ølen Betong er Alta et naturlig sted å ekspandere i og med at vi allerede har aktiviteter i Hammerfest, Tana, Kirkenes og Vadsø, sier daglig leder i Nordic Concrete Group, Svein Atle Berge, i meldingen. Driften av selskapet videreføres med samme ledelse og ansatte, og overtagelsesdato er satt til 12. april.