Ølen Betongs samferdselsfabrikk i Sveio. Foto: Ølen Betong

Ølen Betong har utviklet tunnelelementer med lavere CO2-avtrykk

Ølen Betong har nå utviklet betongelementer til samferdselstunneler som skal ha et redusert CO 2-avtrykk. De mener dette også skal skje til reduserte kostnader per kvadratmeter og forventet doblet levetid.

Tidlig i 2020 startet Ølen Betong AS i samarbeid med Hæhre Entreprenør AS og konsulentfirmaet Aas-Jakobsen AS et samarbeid med fokus på å redusere CO 2-avtrykket fra produksjonen av betongelementer til samferdselstunneler.

Lars Norekvål. Foto: Ølen Betong

- Gjennom utvikling av betongresept, produksjon og logistikk frem til leveranse i tunnel, er CO 2-avtrykket redusert med cirka 25 prosent. I tillegg har også utviklingen resultert i opp mot 15 prosent reduserte kostnader per kvadratmeter samt doblet levetid. Både CO 2-avtrykk og kostnader knyttet til betongelementene kan nå avskrives på 100 års levetid mot tidligere 50 år, skriver selskapet i en pressemelding. De peker også på at elementene kan rengjøres med miljøvennlige vaskemidler.

Daglig leder Lars Norekvål og divisjonsleder Geir Arild Søndenå er veldig fornøyd med det gode samarbeidet selskapet har hatt med Hæhre Entreprenør og Aas-Jakobsen i denne prosessen. Ølen Betong mener at leverandørindustrien har mye å bidra med i utvikling og optimalisering av produkter og løsninger til samferdselsprosjekter.

Geir Arild Søndenå. Foto: Ølen Betong

- Med myndighetene sin satsing på karbonfangst og -lagring (CCS) i samarbeid med blant annet Norcem, så vil det være mulig med en ytterligere reduksjon i CO 2-utslipp på inntil 50 prosent, sier Norekvål i meldingen.

- Ved bruk av vegg- og takelementer i betong til sikring av samferdselstunneler får trafikantene en trafikksikker, trygg og god kjøreopplevelse. Behov for vedlikehold blir redusert og dermed større åpentid for trafikk, mener Søndenå.

I februar/mars monterer Hæhre Entreprenør den nye typen elementer i en tunnel på E39 Mandal øst – Mandal by.

- Hæhre Entreprenør ønsker å bidra til reduserte klimagassutslipp. Når resultatene samtidig gir en kostnadsbesparelse, er vi godt fornøyd. Veggelementene som skal monteres i Sandnesheia tunnel i Mandal vil legge føringer for nye prosjekt i årene som kommer, sier prosjektleder Jan Lima i Hæhre Entreprenør i meldingen.