Olav Thon Eiendomsselskap. Foto: Jan O. Kiese
Olav Thon Eiendomsselskap. Foto: Jan O. Kiese

Olav Thon snudde minus til pluss

Resultatet til Olav Thon Eiendomsselskap før skattekostnad i første kvartal ble 1.087 millioner kroner, mens tilsvarende periode i fjor viste et underskudd på 2.742 millioner kroner.

Endringer av markedsverdien på eiendomsporteføljen, fastrenteavtalene og valutaposter påvirket resultatet betydelig både i første kvarta 2021 og 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

Resultatet før verdiendringer, skatter og valutaeffekter i 1. kvartal var 500 millioner, en økning fra 417 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Som følge av strenge smitteverntiltak i deler av Norge var mange butikker i konsernets kjøpesentre stengt for fysisk handel i store deler av kvartalet. På tross av dette oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et sterkt operativt resultat, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i meldingen.

Konsernets eiendomssegmenter består hovedsakelig av kjøpesentereiendom i Norge og Sverige, næringseiendom og utleieboliger. Verdien av konsernets næringseiendom økte med 141 millioner kroner mens verdien på kjøpesentereiendom ble nedjustert med 80 millioner kroner, opplyser selskapet. Konsernets største pågående prosjekter er oppføring av to logistikkbygg ved Oslo Lufthavn på Gardermoen. Byggene er på til sammen 46.000 kvadratmeter, og vil stå ferdig i løpet av første halvår 2022.

I tillegg har konsernet to eiendommer med totalt 68 utleieboliger under oppføring sentralt i Oslo.