Olav Thon forsinket i Ski

Dårlige grunnforhold (blåleire) gjør at byggestart for Thon-utbyggingen i Ski sentrum blir utsatt fra i høst til desember 2001. - Vi har blant annet forandret bæresystemet fra plasstøpt til prefabrikkerte betongelementer, sier direktør Øystein Trøseid i Olav Thon Ski AS til Byggeindustrien. - Vi forhandler med to entreprenører og hvem som får totalentreprisen blir avgjort cirka 20 september. Prosjektet skal opp til ny politisk behandling i Ski kommune, men det regner vi skal gå greit, opplyser Trøseid. Rivingen av eksisterende bygg vil bli utført i egenregi og er ikke inkludert i totalentreprisen