Olav Selvaags minnepris til Dag Swanstrøm

Synnøve Findens eier og leder, Dag Swanstrøm er tildelt Olav Selvaags Minnepris 2005 for sitt utrettelige arbeid for å økt konkurranse, større mangfold og lavere priser i markedet for ost og landbruksprodukter.

Prisen ble utdelt i oslo på Olav Selvaags fødselsdag lørdag 17. desember. Olav Selvaags minnepris skal stimulere til nytenkning og idéskapende innsats, konstruktiv kritikk til fremme av samfunnsmesige interesser, samtidig som individets frihet og selvstendighet ivaretas. Dag Swanstrøm kamp for større mangfold og økt konkurranse i et stramt regulert marked har minnet om Davids kamp mot Goliath, den David vant fordi han som den minste brukte kløkt og tro på egne krefter. Seieren gikk han ikke til hodet. Han fortsatte sin innsats for å gjøre det han mente var det beste for sitt folk. Priskomiteen sier at vårt land trenger personer som Dag Swanstrøm, som med klokskap, mot og stort engasjement oppnår resultater som er til fellesskapets beste, i et positivt samspill med dem som er satt til å ivareta samfunnets interesser . Ved at ressursene brukes til å trekke i samme retning vil forbrukerne oppnå større mangfold og lavere priser. Også dem somivrer for den positive samvirketanken vil se at økt konkurranse i produksjonsleddet sikrer bedre kvalitet, valgfrihet og priser for forbrukerleddet. Olav Selvaags består av et stipendium på kr. 400 000,- en miniatyr Solveyg Schafferers skulptur En glad gutt og et diplom. Priskomitéen som enstemmig valgte Dag Swanstrøm som mottager av Olav Selvaags Minnepris for 2004 består av Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag, H.r.advokat Else Bugge Fougner, tidl.LO-leder Yngve Haagensen, Professor Rolf Seljelid, Operasjef Bjørn Simensen , Biskop Gunnar Stålsett og Filosof Henrik Syse, med bistand av en arbeidsgruppe bestående av Odd Grann, Petter Planke, Per Morten Vigtel og Per Schreiner, inntil hans død i oktober 2005.