Ola Borten Moe: Lik strømpris for alle er rettferdig

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener at et system med lik strømpris for alle i Norge, er et rettferdig krav.

– Jeg mener det er et rettferdig og riktig krav. Også forsyningssikkerheten bør være lik over hele landet, sier Moe til Nationen.

Men han understreker at lik pris vil kreve flere nye høyspentledninger.

– Statnett har planer for oppgradering og nybygging for over 40 milliarder over en tiårsperiode. Når planene er realisert vil det gi like strømpriser i normalår, sier Moe.

Prisforskjellene de siste årene har vært dramatiske, mener han. Situasjonen er nå bedre etter at det er kommet en ny linje mellom Norge og Sverige, men Moe mener den endelige løsningen vil komme først når linjen mellom Ørskog og Sogndal er ferdigstilt. Byggingen av denne linjen starter i september.

Det er imidlertid mange flaskehalser i nettinfrastrukturen i Norge, mener Moe.

– Statsnetts kostnadsestimat på 40 milliarder kroner er et uttrykk for akkurat det, sier han.

Han opplyser at Statnetts planer innebærer flere høyspentledninger flere steder i landet.