Økte priser på energivarer

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,9 prosent fra mars til april 2006. Prisoppgangen skyldes i hovedsak økte priser på elektrisitet og bensin, melder SSB.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har steget med 0,8 prosent fra april 2005 til april 2006, ned fra 0,9 prosent i mars. Konsumprisindeksen var 117,9 (1998=100, dvs. referanseåret) per april 2006 mot 114,8 i april 2005. Det tilsvarer en oppgang på 2,7 prosent siste tolv måneder, opp 0,3 prosentpoeng fra mars. Mars til april 2006: Økte elektrisitets- og bensinpriser Elektrisitetsprisene steg med hele 8,9 prosent i april og har med det hatt en sammenhengende oppgang i 2006. Også prisene på bensin gikk klart opp i april med 4,6 prosent i gjennomsnitt. Prisene på energivarene står samlet sett for over halvparten av bidraget til KPI-veksten i april. Prisene på klær bidro også til å trekke opp veksten i KPI med en økning på 1,7 prosent. Til tross for prisøkninger de tre siste månedene, ligger klesprisene fortsatt under desembernivået. Prisene på skotøy gikk samlet opp 1,3 prosent. En rekke produkter og tjenester knyttet til kultur og fritid, slik som båter og båtutstyr, aviser og tidsskrifter i tillegg til sports- og fritidstjenester, viste også prisoppgang fra forrige måling. Det ble også registrert økte priser på posttjenester i april.