Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men har etter sommeren tatt seg svakt opp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Økt vekst i norsk fastlands-BNP

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenlignet med juni-august. Det er sterkere enn ventet.

DNB Markets ventet en tremånedersvekst på 0,3 prosent.

Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). DNB Markets hadde på forhånd ventet en liten negativ endring på 0,1 prosent, ifølge E24.

Bak økningen i fastlandsøkonomien for tremånedersperioden september – november lå en generell vekst for de fleste næringsområder, blant annet ulike tjenesteytende næringer.

Elektrisitetsproduksjonen bidro alene til å trekke opp fastlandsveksten med i overkant av 0,1 prosentpoeng. Industri og bergverk vokste med 0,4 prosent, og særlig trakk industrigrupper som leverer til oljevirksomhet opp.

Husholdningenes konsum har hatt en svak utvikling gjennom flere måneder, og falt med 0,1 prosent for perioden september – november sammenlignet med juni – august.

Varekonsumet falt med 0,6 prosent i samme tremånedersperiode. Utviklingen i konsum av mat- og drikkevarer og transportmidler bidro sterkest til denne nedgangen. Tjenestekonsumet fortsatte med stabil tremånedersvekst på 0,4 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,8 prosent i perioden.

Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men har etter sommeren tatt seg svakt opp. Boliginvesteringene i september-november var 0,1 prosent høyere enn i juni – august. Fra oktober til november økte boliginvesteringene med 0,2 prosent.

(©NTB)