Økt satsing på ByggSøk

Regjeringen bevilger ytterligere 4,5 millioner kroner til ByggSøk. - Det er viktig å satse nå for å utnytte den positive utviklingen for ByggSøk. Stadig flere kommuner tar verktøyet i bruk. ByggSøk er et meget godt bidrag i arbeidet med å få en raskere og enklere plan- og byggesaksprosess for alle parter, sier kommunalminister Åslaug Haga.

Den raske utviklingen av teknologien gir særlige utfordringer for den videre satsingen på ByggSøk. Forventningene om videre satsing er store fra kommuner og byggenæringen, og dette skal følges opp i 2006 og 2007. Statens bygningstekniske etat som drifter ByggSøk, får nå mulighet til fortsatt utvikling av systemet for å kunne møte økende etterspørsel etter ByggSøk og den høye kompetansen som besittes av både brukere og kommuner. Kommunene og brukerne må se seg tjent med å benytte systemet, og ByggSøk er derfor inne i en viktig investerings- og implementeringsfase. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk er viktig i regjeringens arbeid med å fornye forvaltningen. I 2006 er ambisjonen at 25 prosent av alle byggesaker skal sendes via ByggSøk, og at 80 kommuner skal tilby elektronisk mottak.